Fra leder til HR-ansvarlig (HRD)

God ledelse forudsætter en grundig viden om de redskaber, der sætter lederen i stand til at inspirere, begejstre og motivere medarbejderne og skabe en organisation hvor ansvarlighed, personlig fleksibilitet og samarbejdsevne er i top.

Uddannelsen kvalificerer deltageren til at finde de bedste medarbejdere, sætte mål for dem, motivere dem til at blive i virksomheden, rette deres indsatser ind, eller, når det ikke går så godt, være den der skal skære ned i arbejdsstyrken.

HRD-Uddannelsen har til formål at styrke lederens HR-kompetencer til virksomhedens og deltagerens egen fordel. Undervisningen tager udgangspunkt i den grundlæggende læring om HRM og viden om erhvervspsykologiens og kommunikationens forskellige facetter.

På uddannelsen vil der ligeledes være frivilligt materiale som man kan vælge at læse, hvis områderne er indenfor ens interessefelt.

Uddannelsen er baseret på e-learning, men kombineres med intensive kursusdage efter hvert gennemført modul samt en afsluttende eksamen. Uddannelsens tre moduler er på handelshøjskole-niveau og indeholder flg.:

Modul 1: Organisationsstruktur og -processer

På dette modul præsenteres teorier og metoder inden for organisations-udvikling. At forstå virksomhedens organisatoriske arkitektur og processer er afgørende for, hvorledes man gennemfører organisationsforandringer. Deltagerne får indsigt i, hvordan de overordnede processer fungerer inden for HR.

Herunder:
– Organisationsteori.
– Virksomhedskultur.
– Organisation & ledelse.
– Organisationens kultur, -klima &-struktur
– Værdier & normer.
– HR & forretningsudvikling.
– Forandringsprocesser.
– Forandringsledelse.

– Videndeling
– Mv.

Ca. 100 siders læsning med e-learning-case, online-opgave
og online-tilbagemelding med evaluering. Valgfri kursusdag
på Radisson Royal i København.

Modul 2: Erhvervspsykologi og kommunikation

På dette modul præsenteres værktøjer og metoder inden for psykologiens verden. Evnen til at arbejde bevidst med de psykologiske virkemidler er en af de vigtigste faglige kompetencer inden for HR. At forstå bestemte adfærdstyper er et godt udgangspunkt for at opnå forståelse og skabe nyt råderum.

Herunder:
– Aktiv lytning, kropssprog, – Sprog
– Verbal kommunikationstræning.
– Nonverbal kommunikationstræning.
– Samarbejdsrelationer og motivation.
– Mediationer og konfliktløsningsmetoder.
– De nye medarbejderudviklingssamtaler.
– Dialog.
– De vanskelige samtaler.
– Storytelling.
– Coaching.
– Adfærdspsykologi
– Personlighedsvarianter
– Samtale og lytteteknik
– Gennemførelse af det strukturerede interview
– Spørgeteknik
– Interviewøvelser
– Positiv psykologi
– Rekrutteringsprocessen
– Jobanalyse/personprofil
– Forberedelse af interviewet
– Det personlige afslag
– Psykologi
– Søgning
– Annoncering
– E-cruiting
– Ansættelsessamtaler
– Mv.

Ca. 100 siders læsning med e-learning-case, online-opgave
og online-tilbagemelding med evaluering. Valgfri kursusdag
på Radisson Royal i København.

Modul 3: Personaleadministration og personalejura

På dette modul får De en gennemgang af de relevante regler inden for personaleledelse. De modtager samtidig checklister og gode råd til håndtering af personaleadministrative arbejdsopgaver mhp. at skabe sikkerhed – både for virksomheden og Dem selv.

Herunder:

– Jura for ansættelsessamtalen
– Ansættelsesaftaler
– Screening
– Erhvervspsykologiske tests
– Referencetagning
– Prøvetidssamtaler
– Tiltrækning og fastholdelse
– Stress management
– Præstationsvurderinger, mv..
– Personalepolitisk udviklingsarbejde.
– Stresspolitik.
– Personalestatistik.
– Headcounts.
– Funktionærloven.
– Ferieloven.
– 120-dages-reglen.
– Persondataloven.
– Ligebehandling, orlov, forældreorlov, mv.

Ca. 140 siders læsning med e-learning-case, online-opgave
og online-tilbagemelding med evaluering. Valgfri kursusdag
på Radisson Royal i København.

Eksamen

Herunder gennemgang af hver kursists testresultater ved
hvert modul.

Både i e-leaning-modulerne og på kursusdagene sætter underviserne fokus på de processer, der finder sted i deltagernes virksomhed, samt hvilke muligheder og metoder deltagerne kan benytte sig af for at påvirke og optimere processerne til gavn for virksomhedens udvikling.

Undervisningsmaterialet er på handelshøjskole- og MBA-niveau, men gøres lettilgængeligt via en kombination af faglig viden og cases fra udvalgte virksomheder. Desuden giver uddannelsen mulighed for at etablere netværk med ledere på øverste niveau på tværs af en lang række førende private og offentlige virksomheder.

Til hvert modul vil der blive afholdt en kursusdag inklusiv en workshop, der tilsammen strækker sig over en hel dag. Her vil der blive mulighed for personlig sparring med en række topledere, undervisere fra Master-uddannelserne og professionelle erhvervspsykologer. Læs om vores undervisere og samarbejdspartnere her.

Hvem bør deltage?

Ledere på alle niveauer, som ønsker indsigt og viden om den personale-relaterede del af lederjobbet. Både fra den private og offentlige sektor. Uddannelsen kan efterfølgende overbygges med HR-Konsulentuddannelsen.

Undervisningsform

Ved tilmelding til uddannelsen modtager deltagerne et password og et brugernavn, der efter registreret betaling giver adgang til undervisnings-siderne, bibliotekerne og linksiderne, som er tilkoblet undervisningen. Samtidig får deltagerne adgang til et online dialogforum med eksperter og fagfolk, der bidrager undervejs i kursusforløbet med indlæg, cases og praktiske eksempler. Via dialogforummet har deltageren ligeledes mulighed for at komme i kontakt med de øvrige kursister.

Undervisningen er konkret og jobrelateret, og kurset er tilrettelagt således at deltageren kan trække direkte på indlæringen i forbindelse med daglige arbejdsopgaver.
Læs mere her.

Forberedelse:

Før kursets start udfylder deltageren et omfattende spørgeskema, som viser deltagerens læringsprofil. Profilen vil blive holdt op imod deltagerens resultater ved den afsluttende eksamen.

Krav til udstyr:

For at kunne deltage på uddannelsen skal De have adgang til en pc med internetopkobling og en e-mail-adresse.

Kontakt PROBANA Business School
For personlig rådgivning kontakt venligst PROBANA på telefon 4576 58 58 eller send en e-mail.

Kommentarer

kommentarer

About The Author