Gode råd om bestyrelsesarbejdet

Den tidligere direktør for det amerikanske finanstilsyn, SEC, Harvey L. Pitt har opstillet 17 guidelines, som alle bestyrelsesmedlemmer bør overveje. Nogle af dem er specielt rettet mod bestyrelsesmedlemmer i børsnoterede selskaber. Men de fleste er relevante for alle. De 17 gode råd vil vi gennemgå i denne og kommende artikler om praktisk bestyrelsesarbejde, som også er temaet i en ny bestyrelsesguide på 43 sider med omdrejningspunkt om »Den Nye Bestyrelse«, som kan købes gennem Berlingske Business Premium.

1. Forstå dit ansvar:
Bestyrelsesmedlemmer er formelt valgt af og skal varetage aktionærernes interesser. Derfor skal de gå foran i arbejdet med at identificere og beskytte aktionærernes interesser. Disse interesser bør være den drivende kraft bag alt arbejde i bestyrelsen. De seneste års øgede fokus på selskabsledelse understreger behovet for, at bestyrelsen også fokuserer på hensynet til virksomhedens øvrige interessenter, bl. a. offentligheden, medarbejderne og kunderne.

2. Politikker og procedurer:

Bestyrelsesmedlemmer skal overvåge og sikre, at selskabet opererer i overensstemmelse med egne retningslinier, regler og lovgivning, samt om retningslinierne fastsat af virksomheden selv, er rimelige og fornuftige.
Overvågningen gælder også intern praksis for åbenhed i regnskabsaflæggelse og anden ekstern kommunikation , samt om væsentlige risici er identificeret, beskrevet og styret.

3. Forstå de forpligtelser og det ansvar, som følger med at være bestyrelsesmedlem:
Bestyrelsesmedlemmer skal have en klar forståelse af de forpligtelser og det ansvar, som følger med tillidshvervet. Det drejer sig blandt andet om restriktioner omkring privat handel med selskabets aktier, løbende efteruddannelse om bestyrelsesarbejde og virksomhedens forretning, deltagelse i selskabets generalforsamling, besøg på virksomheden , interessekonflikter og overvejelser om at forlade bestyrelsen, når tid er.

Læs mere her

Kommentarer

kommentarer

About The Author