Gør teknologien os arbejdsløse?

Omkring hver ottende, og især højtuddannede, akademikere havner i kort ansættelser.

Ifølge tal fra Danmarks Statistik har hvert ottende højtuddannede i dag mere usikre og ulige arbejdsforhold end fastansatte kolleger.

Det er ikke muligt at se, om antallet af midlertidigt ansatte er steget, da der ikke er opgjort statistik herover, men forskere peger på, at brugen af midlertidige ansættelser er vokset siden 2008.

Janne Gleerup, lektor på Roskilde Universitet, har undersøgt de højtuddannede, midlertidigt ansattes arbejdsforhold. Hun mener, at der er stor forskel på, om det er et bevidst valg, eller om det er ufrivilligt, at man ikke er fastansat.

Janne Gleerup udtaler, ”De ufrivilligt løst ansattes jobsituation er generelt præget af usikkerhed, fordi det er svært for dem at planlægge længere ud i fremtiden, når man bliver tvunget til at arbejde ud fra nogle meget kortsigtede perspektiver. Samtidig har de svært ved at sige fra over for arbejde eller urimelige krav, fordi deres økonomiske situation er mere usikker.”

Der er ingen tvivl om, at usikkerheden på arbejdsmarkedet griber ind i privatlivet, hvor det bliver vanskeligere at planlægge eksempelvis boligkøb eller at få børn.

Læs mere om forandringsledelse her http://www.probana.com/forandring.asp

Kommentarer

kommentarer

About The Author