Virksomhedspsykologi

Arbejdspsykologi, også kaldet organisationspsykologi og erhvervspsykologi, er et bredt felt inden for psykologien, der centrerer sig omkring arbejdet og dets betydning for mennesket i arbejdet. Arbejdspsykologien og de dominerende temaer heri har ændret sig i takt med samfundets udvikling. Med den voksende globalisering og informationsteknologiens fremmarch bliver det i arbejdet med nutidens moderne virksomheder stadig vigtigere at kunne navigere i omgivelser, der tager sig forskelligt ud fra dag til dag.              

Parallelt med denne samfundsmæssige udvikling er synet på arbejde i dag ved at ændre sig. Hvor fokus før har været på topstyring og faste arbejdsopgaver, lægges der i dag fra såvel medarbejderen, som ledelsens side, stor vægt på decentralisering, tværfagligt teamarbejde samt meningsfyldt arbejde for den enkelte.                            

Disse forhold stiller store krav til den moderne virksomhed om omstillingsparathed og fleksibilitetkrav som både ledelse og medarbejdere må håndtere i deres hverdag. I den forbindelse kan arbejdspsykologi  forstås som en værktøjskasse fyldt med viden, der kan tages i brug, når disse krav skal håndteres. Dette modul har derfor både til hensigt at introducere dig for den psykologiske teori, der vedrører arbejdet, samt præsentere metoder og modeller for hvorledes teorien kan benyttes på arbejdspladsen.

Modulet vil således bevæge sig fra en gennemgang af arbejdspsykologiens udvikling og de store temaer, der hører inden under dette, såsom arbejdsmiljø, ledelse og forandring over til begrebet om stress og teorier om hvorledes dette kan håndteres. Eftersom stress er blevet et velkendt fænomen i nutidens samfund, er det vigtigt at være opmærksom på problematikken, og hvorledes denne kan afhjælpes. Derfor introduceres du i modulet både for forskellige tilgange til stress som fænomen, men også måder hvorpå man som enkeltperson eller i virksomheden kan håndtere stress. Læs med på http://minimba.dk

Kommentarer

kommentarer

About The Author

0 Comments

Leave A Reply

You must be logged in to post a comment.