Henry Chessbrough: Innovation

Åben innovation medfører ofte lavere omkostninger til innovation, højere kvalitet i innovation og hurtigere adgang til markedet. 

Ifølge Henry Chessbrough, amerikansk økonom, indebærer åben innovation, at virksomheder anvender eksterne ideer og teknologier i egne innovations processer og lader andre virksomheder anvende deres ubrugte ideer. Åben innovation medfører ofte lavere omkostninger til innovation, højere kvalitet i innovation, hurtigere adgang til markedet og muligheden for at dele risikoen med andre. En virksomhed, der benytter sig af åben innovation er Lego. Inden for de seneste har Lego i højere grad satset på åben innovation gennem et samarbejde med en japansk virksomhed om innovationsplatformen Lego Cuusoo, der inddrager brugerne. Samtidig er Lego også ved at udvikle interne platforme, der skal hjælpe med at udbrede tankerne om åben innovation til andre funktioner end bare produkt udvikling. Der er dog ikke mange danske virksomheder, der benytter sig af åben innovation. Årsagen til danske virksomheder er lidt tilbageholdende med at bruge åben innovation er, at det udfordrer den konventionelle strategiske tænkning. Ofte har virksomheder den holdning at kernekompetencerne skal holdes indenhus. Ved åben innovation ser man mindre restriktivt på patenter, man gør sine teknologiske platforme tilgængelige for andre, og man forsøger ikke kun at udvikle egne kernekompetencer, hvis de kan skaffes bedre og billigere uden for virksomhedens veldefinerede rammer.

Læs mere om forretningudvikling her

Kilde: Berlingske 27. maj 2014, Sektion: 2, Side 17 

– Følg PROBANA på Twitter – se https://twitter.com/ProbanaBS
– Følg PROBANA på Facebook – se https://www.facebook.com/Probana og https://www.facebook.com/HRForum.dk
– Følg PROBANA på Linkedin – se http://www.linkedin.com/company/probana-management/
– Følg PROBANA på Google Plus – se https://plus.google.com/+probana
– Følg PROBANA på HR Portalerne: www.hrforum.dk & www.efteruddannelser.com

Kommentarer

kommentarer

About The Author