HRM-begrebet i fokus

På MasterClass i Human Resource Management får deltagerne i denne tid indblik i, hvilke udfordringer HRM står over for i de kommende år. I de fleste virksomheder ses der i stadig stigende grad et sammenfald mellem den overordnede strategi og HR-strategien.

HRM er blevet en strategisk ledelsesindsats, der optimerer samspillet mellem medarbejderne, lederne og de organisatoriske rammevilkår. På uddannelsen beskæftiger deltagerne sig bl.a. med den strategiske rolle, som de menneskelige ressourcer spiller i private og offentlige virksomheder i dag. Sigtet hermed er at deltagerne og deltagernes virkomheder kan opnå organisatorisk målopfyldelse, uanset om dette er i forbindelse med indtjening i en privat virksomhed eller serviceydelser/administration i en offentlig virksomhed. Især i innovative og videnbaserede virksomheder, bæres kernekompetencen og konkurrencekraften af de menneskelige ressourcer, og denne type af virksomheder får stigende udbredelse i Danmark.

Derfor belyser PROBANA Business School HR-linjer også hvordan ledere, medarbejdere, job og sociale fællesskaber fungerer i en organisatorisk kontekster. Vigtige temaer er rekruttering, tiltrækning og fastholdelse af nøglemedarbejdere, job design, kompetence-, karriere- og ledelsesudvikling, personalejura og incitamenter.

Har du spørgsmål til uddannelsen kan du kontakte Maria Skov på mail: maria.skov@probana-kurser.dk eller tlf. 45 76 58 58.

Læs mere om MasterClass i Human Ressource Management her

– Følg PROBANA på Facebook – se www.facebook.com/Probana og https://www.facebook.com/HRForum.dk
- Følg PROBANA på Linkedin – se www.linkedin.com/company/probana-management/
- Følg PROBANA på Google Plus – se https://plus.google.com/+probana
- Følg PROBANA på HR Portalerne – se www.hrforum.dk & www.efteruddannelser.com

Kommentarer

kommentarer

About The Author