Hvordan får HR en større – strategisk – indflydelse?

I en tid, hvor organisationer i stigende grad konkurrerer på viden og hvor medarbejdere opfattes som værende én af organisationens vigtigste ressourcer, kan det virke paradoksalt, at HR-funktionen negligeres og ikke indtager en langt væsentligere position i organisationen end tilfældet er i dag. Hvis man som HR-professionel ønsker at have en større indflydelse på organisationens drift og udvikling, vil det være naturligt at stille sig selv følgende spørgsmål: hvordan HR en sådan større – strategisk – indflydelse?

Evnen til at tænke og agere strategisk er afgørende, hvis du for alvor skal bidrage positivt til virksomhedens bundlinje i din HR-funktion. Dette da HRM er en strategisk praksis, idet den overordnede organisatoriske strategi og HR-strategien er hinandens forudsætning. Læs videre her: http://www.hrforum.dk/2013/12/05/hr-strategi-2014-der-sker-meget-inden-personaleomradet-denne-tid/

Kommentarer

kommentarer

About The Author