Indsigt – Psykologi – Motivation

De fleste, der har med personlig udvikling at gøre, ved at man ikke kan lave folk om. Det handler derimod om, at have indsigt i menneskets adfærd.

Det er ikke lige til, at ændre andre, men du kan ændre dig selv og din ledelsesstil. En problemstilling, der ofte opstår, er at den ekstroverte leder, gerne vil have at den introverte medarbejder til at bidrage noget mere. Nedenfor finder du eksempler på, hvad du som leder kan gøre i denne situation.

Stille spørgsmål til de medarbejdere, der ikke siger så meget. De har sikkert et godt svar, men holder sig tit tilbage, fordi de ikke bryder sig om at komme i centrum for opmærksomheden

Praktisere stram mødeledelse, så alle medarbejdere får lige megen taletid, så kommer de introverte til orde, og vi ekstroverte bliver nødt til at tænke os om, inden vi siger noget og øve os i at fatte os i korthed!

Opfordre de introverte medarbejdere til at bidrage skriftligt med idéer og løsningsforslag – så får de tid og ro til at tænke tingene igennem og ofte bliver kvaliteten af deres input langt højere, når de får lov at bidrage på deres egne præmisser

Afholde regelmæssige 1-til-1-møder med de introverte medarbejdere – fordi de fleste introverte har lettere ved at udtrykke sig og dele deres tanker med en person ad gangen.

Husk blot på, at one size ikke passer alle, når det gælder ledelse og motivation, men introverte medarbejdere skal ikke ledes på samme måde som ekstroverte. Som leder må ledelsesstilen tilpasses den enkelte medarbejder.

En grundig indsigt i menneskets adfærd, personlighed og følelser er et godt udgangspunkt for at kunne imødekomme morgendagens udfordringer. PROBANA Business School udbyder MasterClass i Psykologi, der vil give dig indsigt i, hvordan mennesker tænker, indlærer og handler, og hvordan de omgås hinanden. Uddannelsen trækker på landets dygtigste psykologer, og undervisningsforløbet er baseret på e-learning, og kombineres med kursusdage efter hvert gennemført modul samt en afsluttende eksamen. Uddannelsen tager udgangspunkt i den avancerede læring om psykologi og kommunikation.

Læs mere om Masterclass i Psykologi her

– Følg PROBANA på Facebook – se www.facebook.com/Probana og https://www.facebook.com/HRForum.dk
- Følg PROBANA på Linkedin – se www.linkedin.com/company/probana-management/
- Følg PROBANA på Google Plus – se https://plus.google.com/+probana
- Følg PROBANA på HR Portalerne – se www.hrforum.dk & www.efteruddannelser.com

Kommentarer

kommentarer

About The Author