Integrationskonsulent, IKU

- et strategisk forretningspotentiale

Ledere og personaleansvarlige har mere end nogensinde før brug for læring om mangfoldighedsledelse. Integrationskonsulentuddannelsen, IKU®, belyser de centrale aspekter, der er forbundet med mangfoldighedsledelse i såvel offentligt som privat regi.

Integrationskonsulentuddannelsen er udviklet i samarbejde med Arbejdsmarkedsstyrelsen. Undervisningsmaterialet er udviklet i tæt samarbejde med Foreningen til integration af nydanskere (Foreningen Nydansker). Uddannelsen er baseret på E-learning og kombineres med en afsluttende eksamen.

Uddannelsen tager udgangspunkt i såvel den aktuelle som den grundlæggende læring om mangfoldighedsledelse, Human Resource Management (HRM) og erhvervspsykologi og indeholder tre moduler, der vil give deltagerne den nødvendige viden ift., hvordan arbejdsopgaver inden for dette felt løses mest optimalt.

Uddannelsens tre moduler indeholder:

Modul 1: Integration og mangfoldighed

Herunder:
– Integration og mangfoldighed
– Hvem skal integreres?
– Mangfoldighedsledelse
– Strategi og vision
– Diversity Management på dansk
– Den etisk ansvarlige virksomhed
– Ledelsens rolle
– Fordomme og tolerance
– Arbejdsmiljø
– Læring og innovation

Ca. 100 siders læsning med E-learning-cases og online-opgaver.

Modul 2: Integrationskonsulentens værktøjskasse

Herunder:
– Kortlægning og benchmarking
– Kommunikation
– Samtale som kommunikationsredskab
– Storytelling
– Rekruttering og fastholdelse
– Personlige kontakter ved integration
– Kompetenceudvikling
– Konfliktforebyggelse på arbejdspladsen
– Konflikthåndtering

Ca. 100 siders læsning med E-learning-cases og online-opgaver.

Modul 3: Personalejura og -ansvar

Herunder:
– Lov om forbud mod forskelsbehandling
– Undtagelsesmuligheder
– Rekruttering
– Arbejdsvilkår og -miljø
– Personalepolitikker
– Integrationsloven
– Særlige ordninger til integration af etniske minoriteter
– Seneste politiske tiltag.

Ca. 100 siders læsning med E-learning-cases og online-opgaver.

Eksamen

Herunder gennemgang af hver kursists testresultater ved hvert modul.

Uddannelsens mål er at bistå ledere og personaleansvarlige med ny viden og inspiration til at udfolde virksomhedens strategiske forretningspotentiale samt at tilbyde deltagerne på uddannelsen en række værktøjer til brug ved mangfoldighedsledelse.

Undervisningen sætter fokus på det forretningsmæssige rationale, der udspringer af mangfoldighedsledelse. Uddannelsen vil præsentere deltagerne for en række centrale begreber, aspekter og fakta i relation til integrationsspørgsmålet på det danske arbejdsmarked. I et strategisk perspektiv vil der blive sat fokus på de økonomiske aspekter og de menneskelige ressourcer ved integrationsarbejdet i danske virksomheder, hvilket er til gavn for både medarbejderne og virksomheden. Dette vil blive kombineret med konkrete værktøjer samt de juridiske rammebetingelser, der er forbundet med integration.

PROBANA Business School, som udbyder denne uddannelse, har i tæt samarbejde med Foreningen Nydansker udviklet et undervisningsmateriale, der gøres let tilgængeligt via en kombination af faglig viden og cases fra udvalgte virksomheder. Desuden giver uddannelsen mulighed for at etablere netværk med personaleansvarlige, ledere og konsulenter på tværs af en lang række førende private ogoffentlige virksomheder.

Hvem bør deltage?
IKU® er en uddannelse for erfarne personaleansvarlige, ledere og konsulenter, der arbejder med moderne organisationsudvikling, ledelse og integration – i såvel private som offentlige virksomheder.

Undervisningsform
Ved tilmelding til uddannelsen modtager deltagerne et password og et brugernavn, der giver direkte adgang til undervisningssiderne, bibliotekerne og linksiderne, der er tilkoblet undervisningen. Samtidig får deltagerne adgang til et online-dialogforum med eksperter og fagfolk, der bidrager undervejs i kursusforløbet med indlæg, cases og praktiske eksempler. Via dialogforummet har deltageren også mulighed for at komme i kontakt med de øvrige kursister. Undervisningen er konkret og jobrelateret, og kurset er tilrettelagt således, at deltageren kan trække direkte på indlæringen i forbindelse med sine daglige arbejdsopgaver.

Forberedelse
Før kursets start udfylder deltageren et omfattende spørgeskema, der viser deltagerens læringsprofil. Profilen vil blive holdt op imod deltagerens resultater ved den afsluttende eksamen.

Krav til udstyr
For at kunne deltage på integrationskonsulentuddannelsen skal du have adgang til en pc med internetopkobling og en e-mail-adresse.

Kontakt PROBANA
For personlig rådgivning kontakt PROBANA på telefon 45 76 58 58 eller send en e-mail til probana@probana.com. Tilmelding kan ske ved at kontakte PROBANA Business School.

Kommentarer

kommentarer

About The Author