Kriser og kommunikation

Alle mennesker kommer ud for kritiske situationer i deres liv. De kan udvikle sig til egentlige livskriser. Vi kommer somme tider i berøring med mennesker, der er ramt eller rammes af en begivenhed, som udløser en krise. Mange konfronteres i deres arbejde med den menneskelige krises kaos. Det er ikke kun den kriseramte selv, der oplever krisen som et kaos – det påvirker også omgivelserne og de personer man omgås, både på arbejdet og i det private.

Lige meget om det er en kollega, eller en fra din familie, der bliver ramt af en krise, kan det være vanskeligt at høre på, forstå og reagere over for den kriseramte på en hensigtsmæssig måde, hvor end vi gerne vil. Vi vil derfor se nærmere på forskellige kriser, krisereaktioner og hvordan kriser håndteres i dette kapitel.

Krisepsykologi er en anvendelsesorienteret psykologisk disciplin, som især interesserer sig for psykiske reaktioner på og følger af alvorlige ulykker. Vi vil i dette kapitel først beskrive hvad en krise egentlig er, og hvornår vi er i en reel krise – dvs. ikke bare har et problem.

I løbet af livet vil alle mennesker gennemgå store og små kriser. Nogle af kriserne griber så dybt ind, at vi føler os anderledes bagefter. Enkelte taler derfor om livet før og efter krisen. Mange forskellige begivenheder og situationer kan udløse en krise, f.eks. dødsfald, sygdom, skader, ulykke, skilsmisse, tab af job og flytning. Fællesnævneren for disse begivenheder er, at den kriseramte oplever forskellige former for tab: tab af andre, tab af funktion, tab af netværk osv.

Selve ordet krise kommer fra græsk – her betyder det afgørelse eller dom. Det indebærer en vanskelig situation, et afgørende vendepunkt eller en pludselig forandring. I en psykologisk sammenhæng bliver ordet krise som regel brugt i den betydning, at personen er kommet i en situation, som overstiger vedkommendes mestringsevne. Sagt på en anden måde så er en krise noget, vi kan opleve på alle tidspunkter i livet, hvis vi kommer i en situation, vi ikke formår eller evner at håndtere.

Ved en psykisk krise forstås en sjælsrystelse. Når en person rammes af psykisk krise, slås han eller hun ud af kurs, mister orienteringen og så at sige rystes i sin grundvold. Ordet betegner en farlig situation, der samtidig udgør et vendepunkt eller valgpunkt. Et samfund og en organisation i krise er på randen af sammenbrud og kan udvikle sig i vidt forskellige retninger, alt efter hvad man gør ved det. Noget tilsvarende gælder et menneske i krise.

Begrebet krise kan sammenlignes med to beslægtede begreber:

  • Man kan have et problem, hvilket er mindre voldsomt end at være i krise,
  • og man kan få et sammenbrud, hvilket er mere voldsomt end at være i krise.

En krise og et traume er to forskellige ting. Ved et traume forstås et sår eller en skade på sjælen, som er påført udefra. En krise er en rystelse i selve sjælen. Hvis en person påføres et traume og grundlæggende chokeres af det, kommer vedkommende ofte i krise. Men et traume behøver ikke medføre en krise. Læs med på http://www.probana.com/psy.asp

Kommentarer

kommentarer

About The Author