Kvalitetsuddannelse skal være for alle

Et af de 17 nye globale udviklingsmål for 2030 er at alle skal have muligheden for en kvalitetsuddannelse. Dette er et fokus som især gælder for udviklingslandene.

Nye profitskoler tilbyder undervisning der er rettet mod børn fra fattige familier. Det er blandt andet private firmakæder som Bridge med skoler i Kenya og Uganda der driver disse skoler.

Både Verdensbanken, Bill & Melinda Gates-fonden og den engelske udviklingsorganisation (DflD) er nogle af de magtfulde organisationer som støtter profitskolerne.

Men regeringen i Uganda besluttede tidligere på måneden at lukke alle Bridge-skolerne i landet, fordi undervisningen på profitskolerne ikke engang levede op til det nationale minimumskrav for undervisning.

Forældrebetaling er uoverkommelig

En ny rapport fra Den Globale Uddannelseskampagne (GCE) viser, at forældres udgifter for ét barn på en Omega-skole i Ghana udgør 40 procent af en årlig husholdsindtægt hos de fattigste familier.

Denne procentdel er endnu højere i Benin og Pakistan.

FN’s Menneskerettighedsråd vedtog for første gang i juni en resolution der kritisk sætter nye politiske og juridiske standarder for privatsektorene. Herunder opfordres staterne til at styrke den offentlige uddannelse og etablere et system, der regulerer alle udbydere af uddannelse.

Dansk opbakning 

Den danske regering bør støtte op om FN’s arbejde om regulering af private aktører i uddannelsessektoren, i sit samarbejde med de nye globale mål.

Derudover bør vi støtte udviklingen af et stærkt offentligt skolesystem i u-landene og arbejde aktivt for at alle de globale uddannelsesmåle for 2013 bliver gennemført

Læs mere om Erhvervsjurauddannelsen her, og fået indblik i de retsregler som kan være særligt gældende for udøvelse af en erhvervsvirksomhed.

Jyllands-Posten 12. september 2016, 1. sektion, side20

Kommentarer

kommentarer

About The Author