Kvinder og mænd er lige kvalificerede til at lede.

… Alligevel er der i dag stadig langt færre kvinder end mænd i lederjobs.

Skal det være en mand eller en kvinde, der får jobbet som chef? Kvinder og mænd er lige kvalificerede til at lede. At øge andelen af kvinder i ledelse er en generel strategi for at sikre god ledelse i mange danske virksomheder. Der er for tiden mange forslag og argumenter, som skal få flere kvinder ind på landets topposter i såvel offentlige som private virksomheder og institutioner. Kvinder og mænd er generelt lige kvalificerede til at lede.

Flere kvinder indtager lederstillingerne i Danmark, men alligevel er der i dag stadig langt færre kvinder end mænd i lederjobs. Mænd og kvinder skal have lige adgang til lederjobbet. Vi har aldrig haft så veluddannede kvinder, som vi har lige nu. Derfor bør virksomhederne se på, hvilke kvinder man på sigt kan udvikle til at påtage sig en lederrolle. Udfordringen med at rekruttere kvinder skal tages alvorligt af erhvervslivet. Det skal være attraktivt for alle at søge lederstillinger og muligt at kombinere lederjob og privatliv.

I mange år har tilgangen været, at når kvinder opnåede samme uddannelsesniveau som mændene, ville det hele ‘komme af sig selv’. Det er der bare ikke meget, der tyder på vil ske. Kvindernes deltagelse på arbejdsmarkedet er rekordhøj i Danmark, men ligeløn og opnåelse af kønsbalance i topstillinger lader vente på sig. Kvindelige ledere er stadig stærkt underrepræsenterede på det danske arbejdsmarked.

Der er behov for kvinder i topstillinger, og netop det kan give gode synergi-effekter, når der både sidder mænd og kvinder om direktionsbordet. Professor i ledelse på Ceram Business School i Frankrig, Michael Ferrary, har undersøgt, hvad det betyder for de 40 største børsnoterede virksomheder i Europa, at have kvinder i ledelsen. Konklusionen på undersøgelsen er, at virksomheder med den største andel af kvinder i ledelsen klarer sig bedst, når der er uro på aktiemarkedet, læs med på http://www.probana.com/dip.asp.

HR indspark; en række store danske virksomheder arbejder målrettet på at få flere kvinder på de ledende poster. På MasterClass i HRM blændes der i denne tid op for en række cases. Kodeordet er mangfoldighed, for det er ikke in at tale om kvinder og ledelse, da det sætter kvinder i en særposition, der giver anledning til at tale om ligestilling.

Derimod vil man hellere tale om mangfoldighed i ledelsen. Forskellighed, eksemplificeret ved kvinder i ledelsen, har ifølge undersøgelser vist sig at kunne give et positivt udslag på bundlinjen. Ifølge interne målinger mener medarbejdere i mange større virksomheder, at de kvindelige ledere klarer sig bedre end de mandlige.

En svensk undersøgelse påviser overraskende, at lederens køn er afgørende for medarbejdernes trivsel. Mænd trives således bedst med kvindelige chefer, mens kvinder har det bedst med mandlige chefer. Den værste situation lader til at være kvinder, der har kvindelige chefer. Den kønsbestemte trivsel skulle angiveligt hænge sammen med den indbyrdes konkurrence kønnene imellem. Læs mere på www.probana.com/psy.asp.

En research rapport fra Probana viser, at om ganske få år bryder kvinderne igennem i hobetal på erhvervslivets topposter i både den private og offentlige sektor. Undersøgelsen viser samtidig, at danske virksomheder med kvindelige ledere allerede nu klarer sig bedre på bundlinjen end dem, der kun har mænd på topposterne. Undersøgelsen viser,

  • at hver tredje leder under 34 år er kvinde, mens det for ti år siden var en ud af fem.
  • at mænd oftere har flekstid på arbejdet end deres kvindelige kolleger.
  • at det ikke er børnene, men utilpashed, der får kvinderne til at forlade direktionsgangen i dag.
  • at der er flertal af kvinder på de videregående uddannelser.
  • at der bliver større forskel på mænd og kvinders løn, jo højere en uddannelse de har, og helt op til 23,6 pct. for dem med videregående uddannelser.
  • at kvinder i større stil opretter ansvarlige pensionsordninger, hvor de bl.a. tænker på børnene, mens mænd i højere grad tænker på sig selv.
  • at kvinder er bedre til at skabe overskud i de brancher, hvor servicen er i højsædet, og hvor der skal være styr på detaljerne.
  • Og at antallet af kvindelige ledere stiger…

Virksomhederne kunne tjene milliarder med flere kvinder i bestyrelserne.
Når den mandlige danske erhvervselite vælger bestyrelsesmedlemmer, foretrækker de i ni ud af ti tilfælde mænd. Det viser en gennemgang foretaget af Politiken Research. Dermed er andelen af kvinder stort set på samme niveau som i 2001. Dette er ikke bare skidt for ligestillingen – stadig peger mere forskning på, at såvel aktionærer som samfundet årligt taber milliarder af kroner på de mandsdominerede danske bestyrelser. Læs med på http://www.probana.com/mcb.asp.

Kommentarer

kommentarer

About The Author