Læring der virker

Probana har gjort sig mange gode erfaringer med e-læring og har nu udarbejdet en research rapport, hvor e-læringsudviklingen inden for ledelse, psykologi og HRM er gjort op. Virksomheden er i dag andets førende leverandør af Blended Learning kurser og uddanner hvert år mere end 2000 ledere, personaleansvarlige og chefsekretærer fra både den private og offentlige sektor via deres åbne uddannelsesforløb.

”Korte kursusforløb nytter ikke, hvis man vil lære og forstå faglige discipliner inden for ledelse, psykologi og HRM. Undersøgelser viser at halvdelen af det indlærte, som kursister modtager på et dagskursus, glemmes efter 20 minutter og efter tre dage er mere end 75 % glemt.”: Siger  Probana. ”Vi har for nylig undersøgt indlæringsresultaterne for kursisterne på vores e-læringsplatforme, og tilbagemeldingerne viser, at e-læring kombineret med den rette pædagogik og funktionalitet skaber enestående resultater på alle niveauer, således huskes generelt mere end 60 % efter et normalt dagskursus kombineret med e-læring, og via elæringens repetitionsmuligheder er endnu bedre indlæringsresultater mulig. Aktiv Kursers undersøgelser viser også, at når man kender sine kompetencer forud for læring bliver indlæringstiden væsentligt kortere.” Sidstnævnte har været målbart, idet Aktiv Kurser i mere end 6 år har bedt deres kursister udfylde komptenceprofiler før de starter på et kursus eller en uddannelse.

En intern brugerevaluering fra Novo Nordisk viser at 54% af medarbejderne foretrækker e-learning frem for face-to-face træning. “Det er en overraskelse, at vores e-learning kursister melder så positivt tilbage i vores udsendte evaluering.”, fortæller Novo Nordisk og påpeger endvidere, at mere end 90% har bestået e-learning kurset – det er det samme som ved traditionelt kursus – blot på 30% kortere tid. Dermed er e-learning med til at frigøre tid til andre værdiskabende aktiviteter. På sigt frigøres tusindvis af timer, da målgruppen for kurset er 2000 personer. “Konkret betyder evalueringen, at vi nu kan dokumentere at e-learning er et godt og effektivt værktøj til global træning af vores salgs- og marketingmedarbejdere.

Hos Probana mener man dog stadig at en kombination af traditionel undervisning og e-learning er det bedste. Hver ottende virksomhed med 10-20 ansatte benytter sig af et elektronisk uddannelsesforløb, der erstatter den traditionelle kursusvirksomhed. Hos Totalkredit er firmaets it-løsninger benyttet af omkring 10.000 rådgivere og salgsansvarlige på boligområdet. De 5.000 har nu gennemgået den elektroniske uddannelse, som består af et leksikon, en cd-rom og adgang til e-læring. ”Dette er en god løsning, og der virkelig behov for at integrere e-læring langt bredere i virksomhedernes forretningsprocessor”.  ”E-læring skal ikke nødvendigvis begrænses til alene at være kompetenceudviklingsprogrammer for egne medarbejdere, men bruges kan med fordel bruges som et effektivt kommunikationsredskab.”

Aktiv Kurser / Probana er især kendt for sin proceskonsulentuddannelse, se www.proceskonsulent.com , HR Konsulentuddannelsen, se www.hrk.se og Erhvervspsykologi, se www.ihrm.dk .

Kommentarer

kommentarer

About The Author