LEAN-implementeringen er essentiel for at opnå de ønskede resultater

Det viser sig at mange virksomheder oplever store udfordring ved gennemførsel af en LEAN implementering. Faktisk viser de senste undersøgelser, at op mod 70 procent af de danske virksomheder fejler inden for dette felt. Den høje fejlrate skyldes ikke filosofien bag LEAN, men snarere problematikker med ledelsen og den strategiske planlægning ved implementeringen. Dette er baggrunden for at LEAN-konceptet er blevet identificeret med en række kritikpunkter. Herunder tvivl om hvorvidt LEAN har den påståede effekt på virksomhedens effektivitet og at den kan frembringe arbejdsrelateret stress, samt have en negativ effekt på arbejdsmiljøet og innovationen i den pågældende virksomhed.

– Følg PROBANA på Twitter – se https://twitter.com/ProbanaBS
– Følg PROBANA på Facebook – se https://www.facebook.com/Probana og https://www.facebook.com/HRForum.dk
– Følg PROBANA på Linkedin – se http://www.linkedin.com/company/probana-management/
– Følg PROBANA på Google Plus – se https://plus.google.com/+probana
– Følg PROBANA på HR Portalerne: www.hrforum.dk & www.efteruddannelser.com

Kommentarer

kommentarer

About The Author