Lean – Effektivitet, Forandringsledelse og Social Kapital

Bliv klædt på til at gennemføre effektive Lean-projekter og styrke virksomhedens udvikling, vækst og resultater.

Et metodisk, teoretisk og praktisk uddannelsesforløb for konsulenter, personaleansvarlige og ledere på alle niveauer i både offentlige og private virksomheder. Undervisningen giver en solid teoretisk og praktisk indføring og træning i Lean principperne og metoden i relation til internt og eksternt konsulentarbejde.

Eksempler på effektiviseringsresultater med Lean fra danske virksomheder:

– Halvering af fejlomkostninger
– Fordoblet effektivitet i administration, service og produktion
– 50 % forbedring af kvalitet og ydelse

Lean projektlederuddannelsen er baseret på E-learning, men kombineres med kursusdage efter hvert gennemført modul samt en afsluttende eksamen. Uddannelsen bygger på de mest centrale områder og færdigheder inden for ledelse, effektivisering, psykologi, kommunikation og feedback. Undervisningen foregår på et højt kvalificeret niveau og giver deltagerne viden om de principper og -værktøjer, der er en forudsætning for at iværksætte og gennemføre Lean-processer.

Uddannelsens tre moduler er på MBA-niveau og indeholder følgende:

Modul 1: Lean – Muda, Kaizen, Kanban og Værdistrømme

Lean metoden anvendes i dag med imponerende resultater i både den private og offentlige sektor. Dette modul giver et grundigt indblik i de fem markante leanprocesser, herunder metoder til at kortlægge arbejdsrutiner og indsats. Endvidere er der en indføring i værktøjer til at identificere og fjerne spild, optimere de værdiskabende aktiviteter samt forbedre prioritering og planlægning af egen og andres tid.

Herunder:
– Lean tankegangen
– Toyota casen
– 5 S processerne
– Value Stream mapping
– De værdiskabende aktiviteter
– Six Sigma
– Introduktion til Six Sigma metoder og projekter
– Samspillet mellem Lean og Six Sigma
– Forankring af Six Sigma
– Effektivisering på alle niveauer
– Planlægning og prioritering af arbejdstid
– Reduktion af administrative fejl
– Mv.

Ca. 120 siders læsning med E-learning-cases, online-opgaver og online-tilbagemelding med evaluering.

Modul 2: Lean – Forandringsledelse og effektiv kommunikation

Lean metoden, som har gået sin sejrsgang fra japanske Toyota og verden rundt, har mange steder fordoblet både effektivitet og produktion og halveret fejlomkostninger på kort tid. På trods af sin oprindelse i produktionen kan Lean principperne anvendes over en bred front, bla. direkte i forbindelse med ledelse, administration, kundebetjening, sagsbehandling, systemvedligeholdelse og øvrige administrative områder.

Modulet sætter fokus på de koncepter, metoder og værktøjer, som med fordel kan vælges som fremgangsmåde inden for administration, service og produktion.

Herunder:
– Lean metode og værktøj
– Lean i servicevirksomheder
– Lean i produktionsvirksomheder
– Lean i projektledelse
– Indretning af den effektive lean arbejdsplads
– Aftalt kvalitet til aftalt tid
– Elementer i Lean og spildformer
– Praktiske erfaringer fra danske virksomheder

Ca. 120 siders læsning med E-learning-cases, online-opgaver og online-tilbagemelding med evaluering.

Modul 3: Lean – Implementering og Social Kapital

Dette modul fokuserer på den viden, de kompetencer og de holdninger, som er væsentlige for at kunne fungere optimalt som Lean Konsulent. Modulet klæder deltagerne på til at være både forandringsagent, specialist, coach og formidler af Lean.

Herunder:
– Lean i forretningens strategi
– Ledelse og styring af Lean projekter
– Inspiration til implementering af Lean
– Principperne i Lean tænkningen
– Kendskab til udvalgte værktøjer og metoder til Lean Service
– Optimering af flow
– Praktiske erfaringer i kortlægning af forretningsprocesser
– Lean ledelse (rollemodeller og implementering)
– Lean og krav til ledelsesadfærd på alle niveauer

Ca. 120 siders læsning med E-learning-cases, online-opgaver og online-tilbagemelding med evaluering.

Eksamen

Herunder gennemgang af hver kursists testresultater ved hvert modul.

Uddannelsen giver indblik i samtlige principper for Lean, og deltagerne lærer at forstå de ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer, Lean medfører. Lean konsulentuddannelsen giver den grundlæggende viden om principper og -værktøjer, som er en forudsætning for, at man kan gennemføre Lean-processer.

Både i E-learning-modulerne og på kursusdagene sætter underviserne fokus på de processer, der finder sted i deltagernes virksomhed, samt hvilke muligheder og metoder deltagerne kan benytte sig af for at påvirke og optimere processerne til gavn for virksomhedens udvikling.

Undervisningsmaterialet er på handelshøjskole- og MBA-niveau, men gøres lettilgængeligt via en kombination af faglig viden og cases fra udvalgte virksomheder. Desuden giver uddannelsen mulighed for at etablere netværk med personaleansvarlige, ledere og konsulenter på tværs af en lang række førende private og offentlige virksomheder.

Til hvert modul vil der blive afholdt en kursusdag inklusiv en workshop, der tilsammen strækker sig over en hel dag. Her vil der blive mulighed for personlig sparring med professionelle undervisere.

Hvem bør deltage
Personaleansvarlige, konsulenter og ledere med ansvar for virksomhedens strategiske udvikling samt mellemledere og medarbejdere tilknyttet forandringsprojekter i virksomheden.

Undervisningsform
Ved tilmelding til uddannelsen modtager deltagerne et password og et brugernavn, der giver direkte adgang til undervisnings-siderne, bibliotekerne og linksiderne, der er tilkoblet undervisningen. Samtidig får deltagerne adgang til et online-dialogforum med eksperter og fagfolk, der bidrager undervejs i kursusforløbet med indlæg, cases og praktiske eksempler. Via dialogforummet har deltageren også mulighed for at komme i kontakt med de øvrige kursister. Undervisningen er konkret og jobrelateret, og kurset er tilrettelagt således, at deltageren kan trække direkte på indlæringen i forbindelse med daglige arbejdsopgaver.

Forberedelse:
Før kursets start udfylder deltageren et omfattende spørgeskema, som viser deltagerens læringsprofil. Profilen vil blive holdt op imod deltagerens resultater ved den afsluttende eksamen.

Krav til udstyr:
For at kunne deltage på uddannelsen skal du have adgang til en bærbar med internetopkobling og en e-mail-adresse.

Kontakt PROBANA
For personlig rådgivning kontakt PROBANA på telefon 45 76 58 58 eller send en e-mail til probana@probana.com. Tilmelding kan ske ved at kontakte PROBANA Business School.

Kommentarer

kommentarer

About The Author