Ledelse & Psykologi

Ledelse er et område indenfor arbejds- og organisationspsykologien, som spiller en central rolle i organisationer, ikke mindst fordi lederen er den ansvarshavende instans, hvis indsats har afgørende betydning for, om organisationen kan betragtes som velfungerende. Kompetencerne ligger i medarbejderstaben, der leverer det færdige produkt, som virksomheden udbyder. Spørgsmålet bliver her hvordan? Som de fleste af os er bekendte med, er talent og viden et vigtigt aspekt, når man skal være succesfuld.

 

Lige så vigtigt er at evne at strukturere, organisere og motivere – at bringe medarbejderens bedste egenskaber og kunnen i spil i en konkret sammenhæng, der bibringer gode resultater. Dette er lederens opgave. Lederen skal inspirere og vække lysten i medarbejderne til at præstere det ypperste til fordel for virksomheden, men også for medarbejderen selv. Det er derfor vigtigt at have viden om, samt indblik i, hvilke forskellige former for succesfuld ledelse, der findes.

I det moderne samfund forandres omgivelserne konstant, hvorfor det er nødvendigt, at ledelsen såvel som medarbejderne, er rustet til en forandringsproces. En organisatorisk forandring kræver, at alle enheder står sammen og tager del i forandringen, så modstand undgås.

På MasterClass i Psykologi – se http://www.probana.com/psy.asp  – Se vi i denne måned nærmere på hvilke egenskaber, der kendetegner den gode leder. Du vil blive præsenteret for forskellige ledelsestyper og en række teorier, der sætter fokus på forskellige aspekter ved ledelse. Desuden vil der blive stillet skarpt på, hvorledes forandringer i organisationer påvirker medarbejderne. Herunder skal vi se nærmere på, hvordan ledelsen kan søge at håndtere en forandring. Læs med på http://www.probana.com/psy.asp

Kommentarer

kommentarer

About The Author