Korttidshukommelse versus langtidshukommelse

Hos mennesker er langtidshukommelsen opbygget som et mønster af relationer mellem forskellige elementer. Dette mønster er dannet ud fra, om der er tale om abstrakt viden eller om praktiske færdigheder, men det væsentligste her er, at langtids-hukommelsen er et meningssystem, hvor hvert enkelt element placeres ind efter den betydning, det tillægges. At lære bliver da enten at udbygge det meningssystem, man allerede har opbygget eller at ændre ved det. Læring består altså i en inkorporering af elementer i hukommelsessystemet. Derved kan data lagres og bruges i mentale processer, dvs. som tankemæssige operationer.

Korttids- og langtids-hukommelse

Korttidshukommelsen er den proces, der sikrer inkorporering i det mentale system. Med hensyn til læring er det derfor vigtigt at vide, hvorledes denne inkorporering finder sted.

I korttidshukommelsen kan der hos langt de fleste mennesker være 7 elementer på samme tid. Spredningen mennesker imellem er 7 plus eller minus 2. Korttidshukommelsen er den del af hukommelsen, vi bruger, når vi f.eks. præsenteres for et telefonnummer, der bliver sagt til os – eller som vi hurtigt læser én gang i telefonbogen. Elementerne forbliver kun kort tid i korttidshukommelsen, hvorefter de forsvinder eller overføres til langtidshukommelsen ved indprentning. 

For at forøge spændevidden i korttidshukommelsen kan elementerne grupperes i større helheder, som således bliver til elementer. Læs med på http://www.probana.com/psy.asp

Kommentarer

kommentarer

About The Author

0 Comments

Leave A Reply

You must be logged in to post a comment.