Magtforholdet mellem medarbejder og leder

Når magtforholdet mellem medarbejder og leder diskuteres, er det nødvendigt at inddrage McGregor’s tre lederteorier X, Y og Z. Som udgangspunkt handler McGregors teori X & Y om to modsatrettede menneskesyn og deres betydning for “valg” af lederstil. Ifølge McGregor er det lederstilen, der har indflydelse på motivationen. McGregor opdelte disse grundlæggende holdninger efter to ekstremer og kaldte dem henholdsvis teori X og teori Y. Der er således tale om to modsætningsfyldte teorier om den menneskelige adfærd i arbejdslivet. Læs med på http://minimba.dk

Tidligere dominerede Teori X med en tankegang om, at medarbejdere er dovne, dumme og upålidelige. Man er derfor som leder nødt til holde konstant kontrol. Teori Y derimod har den antagelse, at hvis medarbejderne får ansvar og frihed, vil det øge motivation og performance, fordi ansvar og frihed øger medarbejdernes glæde ved deres arbejde. Denne teori er baseret på tanken om, at mennesker grundlæggende elsker effektivitet, perfektion og excellence. Den tredje og sidste teori, Teori Z antager, at når mennesker først har opnået økonomisk sikkerhed, vil de stræbe efter andre værdier som eksempelvis et arbejdsliv, hvor der skabes og udvikles. Alle tre teorier er i fin sammenhæng med Maslows velkendte behovspyramide: her bygger øverste lag nemlig på ideen om ”selv-actualization”.

Teori X

Ifølge denne teori føler det gennemsnitlige menneske ubehag ved at arbejde og gør derfor alt for at undgå det. Det resulterer i, at ledere må kontrollere, dirigere og true sine ansatte med straf for at opnå en rimelig arbejdsindsats. Teorien går ud fra, at det er et faktum, at det gennemsnitlige menneske ønsker at undgå ansvar og kræver tryghed gennem ledelse. Teori X fokuserer på, hvordan det gennemsnitlige menneske regerer på ledelse og kontrol. Teori X lederen mener, at den typiske medarbejder generelt er medfødt doven, og derfor ikke bryder sig om at arbejde. Læs med på http://minimba.dk

Medarbejderen er endvidere uden ambitioner eller ønske om ansvar, han er egoistisk, mangler selvdisciplin, imod forandringer og sandsynligvis mere optaget af jobsikkerhed end af noget andet. Det er således ledelsens udfordring, at få motiveret den ansatte til at udføre et stykke arbejde, samt at forene ledelsens og den ansattes modstridende interesser. Denne ledelsesstil er karakteriseret ved overvågning og præstationsbelønning, eks. akkord, individuel bonus eller provisionsløn. Der vil ligeledes ikke blive uddelegeret ansvar, eller udviklet færdigheder hos de ansatte, pga. fare for at de kun forfølger deres egeninteresser, samt udnytter muligheden for at sørge for sig selv. Endvidere ligger McGregor’s X ledelsesstil sig tæt op af den hårde HRM, også kaldet den økonomisk baserede eller kontrollerende HRM, hvor hovedvægten ligger på managementdelen. Læs med på http://minimba.dk


Teori Y

I følge denne teori har det gennemsnitlige menneske ingen medfødt modvilje mod at arbejde. Denne teori anerkender, at kontrol og trusler ikke er de eneste midler, der kan få en arbejdsstyrke til at yde. Teori Y lederen mener derimod, at de ansatte godt kan lide at udføre et godt stykke arbejde, samt at mennesket er vækst- og udviklingsorienteret, og interesseret i at udvikle deres færdigheder. Y lederen antager endvidere, at den ansatte kan identificere sig med de organisatoriske mål, og derfor gerne frivilligt deltager i opgaver, som bidrager til at nå disse mål. Denne ledelsesstil er karakteriseret ved kollektiv belønning, samt uddelegering af ansvar, da involverede og engagerede medarbejdere vil arbejde hårdere pga. medbestemmelse og egenkontrol. Y teorien knytter sig endvidere tæt op af den bløde HRM, som åbner op for, at indre motivation kan være en vigtig drivkræft i en organisation.  Læs med på http://minimba.dk

Teori Y fokuserer også på muligheden for menneskelig udvikling. I denne teori er det ikke et spørgsmål om, hvordan en medarbejder er, men hvordan denne medarbejder kan blive. Læs med på http://minimba.dk

Kommentarer

kommentarer

About The Author