MasterClass i Bestyrelsesarbejde

I de seneste år er der kommet fokus på de danske bestyrelser og dermed de danske bestyrelsesmedlemmers kompetencer.

I samarbejde med en række af landets mest anerkendte bestyrelsesformænd, -erhvervsledere og dygtige advokater, har PROBANA Business School udviklet en bestyrelsesuddannelse, der dækker samtlige discipliner inden for bestyrelsesarbejde, herunder regler, ansvar, jura, økonomi, strategi og netværk.

Uddannelsen er baseret på E-learning og kombineres med kursusdage efter hvert gennemført modul samt en afsluttende eksamen/certificering.

Uddannelsens seks moduler er på MBA-niveau og indeholder følgende:

Modul 1: Bestyrelsesarbejde fra A-Z

Herunder:

– Bestyrelsens opgaver, forpligtelser og risici i 2013/14
– Ledelsesinformationer og ledelsesrapporter
– Bestyrelsens nye opgaver
– Etablering af den professionelle bestyrelse
– Valg af den rigtige bestyrelsesformand
– Bestyrelsens sammensætning – Planlægning & strategi
– Bliv værdifuld for bestyrelsen
– Vedtægter, nye regler og forretningsorden
– Dagsorden og møder
– Bestyrelsesprotokol/Revisionsprotokol
– Corporate Governance/CSR
– Bestyrelsens overordnede beslutninger
– Bestyrelsens nye kontrolfunktion og typiske udfordringer
– Mv.

Ca. 150 siders læsning samt online cases, opgaver og tilbagemelding med evaluering.

Modul 2: Knæk et regnskab – Årsregnskaberne 2013/2014

Herunder:
– Skarp analyse af årsrapporter
– Effektive økonomiske nøgletal
– Regnskabsmæssige problemstillinger
– Økonomisk rentabilitet
– God selskabsledelse
– Procesteori der kan ses på bundlinjen
– Det grønne regnskab
– CSR i en økonomisk kontekst
– Den nye bundlinje
– Det interne regnskab

– Rapportering til bestyrelsen
– Internt regnskab og budget
– Budgetplanlægning
– Budgetstyring
– Budgetopfølgning
– Bestyrelsens arbejdsredskaber
– Mv.

Ca. 120 siders læsning samt online cases, opgaver og tilbagemelding med evaluering.

Modul 3: Jura – Bestyrelsens rettigheder og pligter

Herunder:
– Lovgivningens krav til bestyrelsen
– Rettigheder
– Ligestilling
– Ind- og udtræden
– Tegningsret
– Honorar
– Pligter
– Tavshedspligt
– Inhabilitet
– Ansvar og erstatning
– Bestyrelsesansvar
– Ansvar for medlemmer af advisory board
– Forbud mod anpartshaver og aktionærlån
– Handel mellem nært forbundne parter
– Bestyrelsesansvarsforsikring
– Mm.

Ca. 120 siders læsning samt online cases, opgaver og tilbagemelding med evaluering.

Modul 4: Bestyrelsen og omverden

Herunder:
– Bestyrelsen og ejerne
– Flere ejere
– Bestyrelsen og generalforsamlingen
– Bestyrelsen og direktionen
– Bestyrelsen og revisionen
– Lovgrundlag for revisionen
– Samarbejdet bestyrelse og revision
– Revisor som rådgiver
– Bestyrelsen og advokaten
– Bestyrelsen og medarbejderne
– Bestyrelsens informationspligt

– Skarp forhandlingsteknik
– Kommunikationens grundprincipper og DNA
– Effektiv kommunikation på ledelsesniveau
– Situationsbestemt kommunikationsmetoder
– Den effektfulde kommunikationsmodel
– Kommunikationsplanlægning
– Faglig formidling i organisationer
– Kommunikation i verdensklasse
– Politisk kommunikation
– Samarbejdskommunikation
– Forandringskommunikation
– Mv.

Modulet inkluderer ekstra afsnit med ledelsesværktøjer og metoder fra psykologiens verden, herunder undervisning i avanceret adfærdspsykologi, organisationspsykologi, teambuilding, coaching, supervision, mentoring, mv.

Ca. 110 siders læsning samt online cases, opgaver og tilbagemelding med evaluering.

Modul 5: Strategi, planlægning og bundlinje

Herunder:
– Bestyrelsens og direktionens overordnede roller
– Den strategiske plans elementer
– Analyse og vurdering af virksomhedens strategiske profil
– Analyse af virksomhedens omgivelser
– Analyse af virksomhedens konkurrencegrundlag
– Etablering af forretnings- og udviklingsplan
– Virksomhedens mål og budgetter
– Forandringsledelse som strategi
– Forandringsledelse og -kommunikation
– Den strategiske forandringsproces
– Fusions- og sammenlægningsprocesser
– Modstand mod forandring
– Kobling af teori og modelgennemgang af forandringsprojekter
– Kotters model til forandringsledelse
– Forandringskommunikation: Sådan motiverer du
– Forskellige typer af reaktionsmønstre ved forandringer
– Mv.

Modulet inkluderer ekstra afsnit med værktøjer og metoder inden for avanceret forandringsledelse, omstruktureringer, sammenlægninger, fusioner og nedskæringer.

Ca. 110 siders læsning samt online cases, opgaver og tilbagemelding med evaluering.

Modul 6: Netværk og bestyrelsernes sammensætning

Herunder:
– Bestyrelsens sammensætning
– Emner til bestyrelsen
– Advisory board
– Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer
– Bestyrelsens størrelse
– Formandens rolle
– Formandens opgaver
– Bestyrelsens arbejde
– Det første bestyrelsesmøde
– Mv.

Modulet indeholder yderligere et særskilt modul i medietræning, der indeholder:

– Hvad er en god historie?
– Hvorfor tænker og arbejder journalister, som de gør?
– Hvordan får jeg mit budskab ud bedst muligt?
– Hvordan laver jeg den bedste pressemeddelelse?
– Huskeregler ved tv- og radiooptræden

Ca. 110 siders læsning samt online cases, opgaver og tilbagemelding med evaluering.

Eksamen

Herunder gennemgang af hver kursists testresultater ved hvert modul.

Både i E-learning modulerne og på kursusdagene sætter underviserne fokus på de processer, der finder sted i deltagernes virksomhed, samt hvilke muligheder og metoder deltagerne kan benytte sig af for at påvirke og optimere processerne til gavn for virksomhedens udvikling.

Undervisningsmaterialet er på handelshøjskole- og MBA-niveau, men gøres lettilgængeligt via en kombination af faglig viden og cases fra udvalgte virksomheder. Desuden giver uddannelsen mulighed for at etablere netværk med ledere på øverste niveau på tværs af en lang række førende private og offentlige virksomheder.

Til hvert modul vil der blive afholdt en kursusdag inklusiv en workshop, der tilsammen strækker sig over en hel dag. Her vil der blive mulighed for personlig sparring med en række topledere, undervisere fra Master-uddannelserne.

Hvem bør deltage?
Uddannelsen henvender sig til alle nuværende og kommende bestyrelsesmedlemmer, der ønsker at udvikle deres kompetencer yderligere og blive bedre til at sidde i en bestyrelse. Alle med interesse for en mere praktisk tilgang til bestyrelsesarbejde får udbytte af at deltage.

Undervisningsform
Ved tilmelding til kurset modtager deltagerne et password og et brugernavn, der giver direkte adgang til undervisningssiderne, bibliotekerne og linksiderne, der er tilknyttet undervisningen. Samtidig får deltagerne adgang til et online dialogforum med eksperter og fagfolk, der undervejs i kursusforløbet bidrager med indlæg, cases og praktiske eksempler. Via dialogforummet har deltageren også mulighed for at komme i kontakt med de øvrige kursister. Undervisningen er konkret og jobrelateret, og kurset er tilrettelagt således, at deltageren kan anvende sin nytilegnede viden i forbindelse med daglige arbejdsopgaver.

Forberedelse:
Før kursets start udfylder deltagerne et omfattende spørgeskema, der viser deltagerens læringsprofil og niveau inden for ledelse. Profilen vil blive holdt op imod deltagerens resultater ved den afsluttende eksamen.

Krav til udstyr:
For at kunne deltage på uddannelsen, skal du have adgang til en pc med internetadgang. Desuden skal du have en e-mailadresse.

Kontakt PROBANA Business School
For personlig rådgivning kontakt PROBANA på telefon 45 76 58 58 eller send en e-mail til probana@probana.com. Tilmelding kan ske ved at kontakte PROBANA Business School.

Kommentarer

kommentarer

About The Author