MasterClass i CSR

CSR (Corporate Social Responsibility) er vokset i styrke gennem de seneste år. Virksomhedernes sociale ansvar er i højere grad end tidligere blevet et højt prioriteret punkt på virksomhedernes og institutionernes dagsorden.

Særligt som følge af CSR-loven fra december 2008, der dikterer, at landets 1.100 største virksomheder skal oplyse om deres arbejde med samfundsansvar i deres årsrapporter.

CSR-uddannelsen er baseret på E-learning og kombineres med cases og forelæsninger efter hvert gennemført modul samt en afsluttende eksamen. Uddannelsen tager udgangspunkt i den avancerede læring om CSR og de dertilhørende områder og spændingsfelter. Denne specialiserede viden i uddannelsen danner grundlag for et dybdegående arbejde med konkrete værktøjer og procedurer i CSR-arbejdet.

Uddannelsens tre moduler er på handelshøjskole-niveau og indeholder følgende:

Modul 1: CSR som ledelsesdisciplin

Herunder:
– CSR som ledelsesdisciplin
– CSR i en samfundsmæssig kontekst
– Samfundets forandring, værdier og normer
– Etik og bæredygtighed
– Socialt ansvar i Danmark
– Det nye erhvervsparadigme
– CSR i en økonomisk kontekst
– Krydsfeltet mellem økonomi og humanism
– Ansvarlighed = indtjening (herunder motiver)
– Mv.

Ca. 120 siders læsning samt en online case, opgaver og individuel tilbagemelding med evaluering.

Modul 2: Virksomhedens CSR-strategi

Herunder:
– Udvikling af virksomhedens CSR-strategi
– CSR i praksis (LEGO og Novo Nordisk)
– Fra etik og ansvar til Corporate Governance
– Etiske regnskaber og bæredygtighedsrapporter
– Bæredygtige forretningsstrategier
– Strategisk integration af CSR i organisationen
– Gennemgang af projektprocesserne
– Spændingsfeltet mellem linje- og projektorganisation
– Permanent organiseringsform
– Mv.

Ca. 120 siders læsning samt en online case, opgaver og individuel tilbagemelding med evaluering.

Modul 3: CSR-værktøjer

Herunder:
– Strategi og beslutningsmodel for CSR
– Strategisk projektforankring, vision og formål
– Grundlaget for virksomhedens strategi for CSR
– Afrapportering af CSR
– CSR-værktøjer
– Opstart, planlægning, gennemførelse og afslutning
– Målinger af effektivitet ud fra virksomhedsmål
– Corporate Branding
– Stakeholder Management
– Risk Management
– Verbal kommunikationstræning
– Kommunikation, herunder storytelling
– CSR – en perspektivering
– CSR til debat – nu og i fremtiden
– Mv.

Ca. 120 siders læsning samt en online case, opgaver og individuel tilbagemelding med evaluering.

Eksamen

Herunder gennemgang af hver deltagers testresultater ved hvert modul.

Uddannelsen har til formål at give deltagerne viden om og inspiration til arbejdet med CSR. Ydermere vil uddannelsen præsenterer en række værktøjer til at arbejde med projekter både internt og eksternt.

Uddannelsesforløbet giver deltagerne de rette værktøjer og det rette overblik til at arbejde med CSR-strategier. Målrettet arbejde med en CSR-strategi kræver indsigt i den komplekse spænding mellem samfundsudvikling, politisk kommunikation og stakeholder relationer.

Hvem bør deltage
CSR-uddannelsen henvender sig til de ledere, konsulenter eller medarbejdere med ansvar for, eller interesse i, virksomheden eller institutionens strategiske CSR-udvikling. Uddannelsen er målrettet både private og offentlige organisationer.

Undervisningsform
Ved tilmelding til uddannelsen modtager deltagerne et password og et brugernavn, der efter registreret betaling giver adgang til undervisnings-siderne, bibliotekerne og linksiderne, der er tilknyttet undervisningen. Samtidig får deltagerne adgang til et online dialogforum med eksperter og fagfolk, der undervejs i kursusforløbet bidrager med indlæg, cases og praktiske eksempler. Via dialogforummet har deltageren ligeledes mulighed for at komme i kontakt med de øvrige kursister.

Undervisningen er konkret og jobrelateret, og kurset er tilrettelagt således, at deltagerne kan anvende deres nytilegnede viden i forbindelse med deres daglige arbejdsopgaver.

Forberedelse
Før kursets start skal deltagerne udfylde et omfattende spørgeskema, som viser deltagerens læringsprofil og niveau inden for ledelse. Profilen vil blive holdt op imod deltagerens resultater ved den afsluttende eksamen.

Krav til udstyr
For at kunne deltage på MasterClass i CSR skal du have adgang til en pc med internetadgang. Desuden skal du have en e-mailadresse.

Kontakt PROBANA Business School
For personlig rådgivning kontakt PROBANA på telefon 45 76 58 58 eller send en e-mail til probana@probana.com. Tilmelding kan ske ved at kontakte PROBANA Business School.

Kommentarer

kommentarer

About The Author