MasterClass i Projektledelse

- Bliv klædt på som projektleder

MasterClass i Projektledelse har fokus på den erfarne projektleders evner som LEDER samt evnen til at forholde sig reflekterende over for sin egen praksis. Uddannelsen er for dig, der ønsker den bedste uddannelse inde for projektledelse.

Uddannelsen dækker de emner, der er en forudsætning for, at du kan blive IPMA-certificeret, hvorfor IPMA-certiferingen er en del af uddannelsesprogrammet. Uddannelsen er baseret på E-learning, men kombineres med forelæsninger/kursusdage efter hvert gennemført modul samt en afsluttende eksamen.

Uddannelsens seks moduler er på MBA-niveau og indeholder følgende:

Modul 1: Projektlederens DNA

Herunder:
– Projektlederens værktøjskasse
– Opstart af projekter i organisationen
– Projektarbejdsformen
– Ledelse af projektgrupper gennem alle projektets faser
– Metoder og ledelsesværktøjer til at styre projekter
– Målformulering
– Interessentanalyser
– Værdiskabende projektledelse
– Det intensive projektlederforløb
– Projektets faser

– Videnstyring i projektet
– Projektorganisering
– Projektplanlægning og estimering
– Værdi og Cost Benefit Analysis (CBA)
– Kvalitet i projektet
– Risikostyring
– Projektets afslutning

– Projektorganisation og -planlægning
– Samarbejde som resultater
– Projektlederrollen 2013/2014
– Projektledelsesprocesserne
– Mv.

Ca. 150 siders læsning samt online cases, opgaver og tilbagemelding med evaluering.

Modul 2: Projektledelse og teambuilding

Herunder:
– Team projektledelse
– Det højtydende projektteam
– Den effektive projektgruppe
– Projektfacilitator af projektgruppen
– Facilitator af innovativ idéudvikling
– Motivation, engagement og kommunikation i projektet
– Distance projektledelse
– Dynamiske, effektive og engagerede projektteams

– Coaching
– Følelsesmæssig intelligens
– Stærkere netværk
– Kreativitet og innovation. R&D
– Lederens udviklingspsykologi
– Avanceret samtaleteknik
– De skjulte kommandoer
– Kriser og konflikter

– Kreative løsninger
– Interaktion og samarbejdsrelationer
– Gruppeprocesser, teambuilding og ledelse
– Impact leadership
– Positiv psykologi
– Mv.

Modulet inkluderer et ekstra afsnit, der indeholder ledelsesværktøjer- og metoder fra psykologiens verden, herunder avanceret adfærdspsykologi, organisationspsykologi, teambuilding, supervision, mentoring mv..

Ca. 150 siders læsning samt online cases, opgaver og tilbagemelding med evaluering.

Modul 3: Projektledelse og -kommunikation

Herunder:
– Målrettet gennemslagskraft via effektiv kommunikation
– Kommunikationens DNA
– Verbal og nonverbal kommunikation
– Effektiv kommunikation på projektledelsesniveau
– Kommunikation i organisationer
– Impact Leadership
– Interaktion og samarbejdsrelationer
– Personvarianter, motivation og dialog
– Mediation
– Konfliktløsning
– De nye MUS-strategier
– Appreciative Inquiry
– De vanskelige samtaler
– Corporate Storytelling

– Spørgeteknik
– Aktiv lytning og kropssprog
– Interviewøvelser
– Visuelle virkemidler
– Gruppeprocesser, teambuilding og kommunikation
– Mv.

Ca. 150 siders læsning samt online cases, opgaver og tilbagemelding med evaluering.

Modul 4: IPMA – Projektledelse

Herunder:
– Forstå og anvend IPMA’s ledelsesdiscipliner
– Træning i IPMA’s kompetencer
– Ledelsesadfærd
– Metode anvendelse
– Erfaringsanvendelse

– Projektets betydning
– Projektets omgivelser
– Politiske vilkår for projektet
– Funktionalitet for projektet
– Projektets ressourcer og organisering
– Strukturering af kompetenceelementer
– Virksomhedsprocesser

– Projektrammer og dit projektteam
– Leadership Styles og Project Leadership
– Projektledelsesstile og ledelsesadfærd
– Ledelse af styregruppen
– Ledelse af projektdeltagerne
– Egen ledelsesindsats
– Mv.

Ca. 150 siders læsning samt online cases, opgaver og tilbagemelding med evaluering.

Modul 5: Resultatorienteret projektledelse

Herunder:
– Business Process Reengineering
– Forandringsprojekter
– Forandringsmål
– Forandringsledelsesværktøjer
– Excellence-modellen
– Den værdiskabende leder
– Den nye økonomi
– Metodiske forståelser
– Strategisk projekteledelse
– Organisationens kultur, klima og struktur
– Projektlederens nye roller

– CMM teori
– Systemisk organisationsforståelse
– Optimering af lederens handlerum
– Forståelse for HRM
– Gruppedynamik og konflikthåndtering
– Dilemmalæring og -forståelse
– Mv.

Måling og evaluering:
– Balanced Scorecard-modellen
– Centralisering/decentralisering dilemma
– Kritiske succeskriterier
– Løbende implementering
– Effektivitet og lønsomhed

– Ledelse af organisatoriske forandringer
– Målrettet organisationsudvikling
– Den lærende organisation
– Udvikling og implementering af vidensdelingstrategier
– Communities of Practice

Mål og resultater:
– Opfølgning på projektstrategien
– Den samlede virksomhedsstrategi
– Personlig handlingsplan
– Mv.

Ca. 150 siders læsning samt online cases, opgaver og tilbagemelding med evaluering.

Modul 6: Lean projektledelse

Herunder:
– Lean tankegangen
– Toyota casen
– 5S processerne
– Value Stream Mapping
– De værdiskabende aktiviteter
– Six Sigma
– Introduktion til Six Sigma metoder og projekter
– Samspillet mellem lean og Six Sigma
– Forankring af Six Sigma
– Effektivisering på alle niveauer
– Planlægning og prioritering af arbejdstid
– Reduktion af administrative fejl
– Mv.

– Lean metoder og værktøjer
– Lean i servicevirksomheder
– Lean i produktionsvirksomheder
– Lean i projektledelse
– Indretning af den effektive Lean arbejdsplads
– Aftalt kvalitet til aftalt tid
– Elementer i lean og spildformer
– Praktiske erfaringer fra danske virksomheder

– Lean i forretnings strategi
– Ledelse og styring af Lean projekter
– Inspiration til implementering af lean
– Kendskab til udvalgte værktøjer og metoder til Lean Service
– Optimering af flow
– Praktiske erfaringer i kortlægning af forretningsprocesser
– Lean ledelse (rollemodeller og implementering)
– Lean og krav til ledelsesadfærd på alle niveauer

Ca. 150 siders læsning samt online cases, opgaver og tilbagemelding med evaluering.

Eksamen

Herunder gennemgang af hver kursists testresultater ved hvert modul.

Både i E-learning modulerne og på kursusdagene sætter underviserne fokus på de processer, der finder sted i deltagernes virksomhed, samt hvilke muligheder og metoder deltagerne kan benytte sig af for at påvirke og optimere processerne til gavn for virksomhedens udvikling.

Undervisningsmaterialet er på handelshøjskole- og MBA-niveau, men gøres lettilgængeligt via en kombination af faglig viden og cases fra udvalgte virksomheder. Desuden giver uddannelsen mulighed for at etablere et netværk med ligesindede projektledere på tværs af en lang række førende private og offentlige virksomheder.

Til hvert modul vil der blive afholdt en kursusdag inklusiv en workshop, der tilsammen strækker sig over en hel dag. Her vil der blive mulighed for personlig sparring med projektledere, undervisere fra Master-uddannelserne og professionelle erhvervspsykologer.

Hvem bør deltage
MasterClass i Projektledelse er designet og målrettet til både nye og erfarne projektledere.

Undervisningsform
Ved tilmelding til kurset modtager deltagerne et password og et brugernavn, der giver direkte adgang til undervisningssiderne, bibliotekerne og linksiderne, der er tilknyttet undervisningen. Samtidig får deltagerne adgang til et online dialogforum med eksperter og fagfolk, der undervejs i kursusforløbet bidrager med indlæg, cases og praktiske eksempler. Via dialogforummet har deltageren også mulighed for at komme i kontakt med de øvrige kursister. Undervisningen er konkret og jobrelateret, og kurset er tilrettelagt således, at deltageren kan anvende sin nytilegnede viden i forbindelse med sine daglige arbejdsopgaver.

Forberedelse
Før kursets start udfyldes et omfattende spørgeskema, der viser deltagerens læringsprofil og niveau inden for ledelse. Profilen vil blive holdt op imod deltagerens resultater ved den afsluttende eksamen.

Krav til udstyr
For at kunne deltage på uddannelsen skal du have adgang til en pc med internetadgang. Desuden skal du have en e-mailadresse.

Kontakt PROBANA Business School
For personlig rådgivning kontakt PROBANA på telefon 45 76 58 58 eller send en e-mail til probana@probana.com. Tilmelding kan ske ved at kontakte PROBANA Business School.

Kommentarer

kommentarer

About The Author