MasterClass i Projektledelse

Allerede før MasterClass i Projektledelse – se www.probana.com/projektleder.asp – blev præsenteret var pladserne på uddannelserne revet væk. MCPens fokus er, at styrke meget projektejeres og -lederes kompetencer til at lede og styre større, komplekse eller strategiske projekter samt at fremme evnen til at håndtere de særlige vilkår, der gælder for ledelse af projekter og ruste projektejere og -ledere til at takle den stigende grad af manglende medarbejdere og sætte fokus på sammenhængen mellem projektledelse og organisatorisk forankring.

Uddannelsen er kendt for sætte særligt fokus på de vanskeligheder og muligheder, der er forbundet med at definere og videreudvikle succeskriterier i komplekse, længerevarende projektforløb. Viden og erfaringer er vigtige ingredienser, hvis man skal have succes som projektleder i dag. Det gælder om at have gennemslagskraft, når man skal manøvrere mellem projekternes mange interessenter, det gælder også, når man skal løse konflikter i projektet, virke som facilitator eller coach for projektdeltagerne eller håndtere såvel positiv som negativ stress i projektgruppen. Se www.probana.com/projektleder.asp

MasterClass i Projektledelse er baseret på e-learning, men kombineres med forelæsninger efter hvert gennemført modul samt en afsluttende eksamen. Uddannelsen tager udgangspunkt i den avancerede læring om projektledelse, kommunikation og psykologi og belyser over tre moduler, hvorledes arbejdsopgaver inden for projektledelse løses optimalt, og hvordan projektlederens rolle kan optimere processerne i organisationen. Læs mere på www.probana.com/projektleder.asp

Kommentarer

kommentarer

About The Author