Når strategien bliver på skrivebordet

49 % af 555 topledere svarer i en ny undersøgelse, at ledelsen i deres virksomhed slet ikke, kun i mindre grad eller blot i nogen grad evner at skabe strategisk fodslag. Et problem der kan have store konsekvenser.

En ny undersøgelse gennemført af Dansk Selskab for Virksomhedsledelse og de to CBS-professorer, Henrik Holt Larsen og Flemming Poulfelt, viser, at omkring hver anden topleder ikke formår at omsætte sin virksomheds strategi til praksis. Ifølge Flemming Poulfelt har det vidtrækkende konsekvenser for organisationen, når implementeringen af en given strategi fejler, hvilket blandt andet kan aflæses i ringe produktivitet, lønsomhed, konkurrencekraft og innovationsevne. At forholdet mellem strategi og udførelse ikke er “et til et” er således ikke noget, man som leder bør negligere, men nærmere bør lederen tage det nødvendige ansvar for at få omsat tanke til handling. Som Flemming Poulfelt udtaler: “Det er altid topledelsens ansvar at sikre, at de strategiske beslutninger, som den træffer, også bliver gennemført i organisationen. Man kan godt forsøge at skyde på mellemledere og medarbejdere, men i sidste ende peger pilen kun én vej.” En helt afgørende forudsætning for en succesfuld strategiimplementering er, at medarbejderne abonnerer på og formår at afkode strategien, og således bliver kommunikation en central ledelsesdisciplin, som toplederne skal beherske for at skabe en effektiv organisation.

Læs mere om strategisk ledelse her.

Kilde: Jyllands-Posten 29. april 2015, erhverv, side 12

– Følg PROBANA på Facebook – se www.facebook.com/Probana og https://www.facebook.com/HRForum.dk
- Følg PROBANA på Linkedin – se www.linkedin.com/company/probana-management/
- Følg PROBANA på Google Plus – se https://plus.google.com/+probana
- Følg PROBANA på HR Portalerne – se www.hrforum.dk & www.efteruddannelser.com

Kommentarer

kommentarer

About The Author