Ny strategi hos Nykredit

Nykredit skal slankes og blive hurtigere til at løse kundernes behov. Sådan lyder meldingen fra topchef Michael Rasmussen, som indført en ny organisation og sendt to koncerndirektører på pension.

Nykredit er den største långiver til danskerne, og derfor skal de nu stramme op. Det mener finanskæmpens nye topchef, Michael Rasmussen, der efter et halvt år på posten har sat gang i en massiv organisationsændring. Et af hovedmålene er at gøre Nykredit slankere, og denne proces har han startet med at sende to af seks koncerndirektører på pension. Og deres kontorer vil ikke blive optaget af nye direktører. »Vi har generelt været gearet til et større forretningsomfang, men finanskrisen og den efterfølgende økonomiske afmatning i Danmark har gjort, at den vækst, vi forventede i dansk økonomi, er udeblevet. Derfor kan man sige, at vores jakkesæt er blevet lidt for stort til kroppen, og det gør vi nu noget ved,« siger Michael Rasmussen.

Nykredits forretning består basalt set af tre hovedområder. Det helt store område er realkreditten, hvor Nykredit sidder på 43 pct. af markedet.  Lige knap halvdelen af realkreditudlånet på 1.120 mia. kr. kommer dog fra Totalkredit, som er et samarbejde med i øjeblikket 70 pengeinstitutter, som mod betaling anbefaler deres kunder at optage realkreditlån i Totalkredit. Det tredje område er bank, men med et bankudlån på 47 mia. kr. er bankbenet skrøbeligt.

Ny struktur
Michael Rasmussen kom til Nykredit med mere end 25 års bankerfaring på sit cv, og han har derfor valgt en ny struktur, som kommer til at bestå af fire direktører ud over ham selv. To af dem skal holde styr på maskinrummet. Det er økonomidirektør Søren Nielsen og Bente Overgaard, der får titel af “chief operating officer”. De to andre direktører skal være ansvarlige for henholdsvis de professionelle kunder og detailområdet.
Til det professionelle område, der benævnes »wholesale« eller engrosområdet, er udvalgt Kim Duus, der har arbejdet i Nykredit siden 1997.

Hvem der skal være direktør for detailkunderne er endnu uvist. »Vi vil se bredt efter den helt rigtige kandidat, men vil nok primært se eksternt. Det er mit håb, at vi har et navn på plads inden organisationsændringen træder i kraft 1. maj,« siger Michael Rasmussen. Organisationsændringen kommer i forlængelse af en ny strategiplan, “Nykredit 2015″, der bl. a. handler om at Nykredit skal være mere lønsom og tage sig bedre af kunderne. Og Michael Rasmussen lægger ikke skjul på, at han i høj grad fokuserer på det sidste.  »Vi er ejet af vores kunder og skal leve af vores kunder. Derfor skal vi altid blive bedre til at løse kundernes behov,« siger han.

Nu skal der spares
En anden vigtig del af den nye plan er, at Nykredit fra 2016 skal løfte indtjeningen med 1 mia. kr. og sænke omkostningerne med 0,5 mia. kr. Derfor har Nykredit allerede meldt ud, at man vil eliminere op til 300 leder-og medarbejderstole ud af de godt 4.000 fuldtidsansatte, som i dag arbejder i koncernen.

»Hovedformålet med vores nye organisation er, at vi er nødt til i højere grad at være orienteret mod vores kunder og forretningsområder. Vi skal ganske enkelt tættere på kunderne, end vi er i dag. Men for at blive hurtigere og mere agil, er vi også nødt til at se på vores struktur, som i dag er for tunge. Vi har for mange lag i organisationen og for stor kompleksitet, og det er vi nødt til at forenkle,« siger Michael Rasmussen.

Som led i den nye organisationsændring er koncerndirektørerne Karsten Knudsen og Per Ladegaard, der begge er fyldt 60 år, blevet sendt på pension. Nykredit har også udskiftet den mangeårige kreditchef Lars Holst med Steen Munk, der er rekrutteret internt, og endelig er it-chef Lars Mathiesen også stoppet, men der er endnu ikke fundet en afløser.

Har du styr på personalejuraen, så du undgår unødige konflikter når du indfører nye tiltag? Læs mere her

Kommentarer

kommentarer

About The Author