Nyudnævnt leder, NLU

Bliv klædt på til de udfordringer og det ansvar, der ligger i lederrollen, og styrk dine faglige og personlige kompetencer.

Som nyudnævnt leder giver NLU-uddannelsen dig indsigt i din ledelsesstil og forståelse for dine styrker og udviklingspunkter samt psykologisk viden og indsigt i, hvordan du motiverer og engagerer dine nuværende eller kommende medarbejdere. Deltagerne lærer, hvilken betydning filosofi, psykologi, HRM, kommunikation, arbejdspres og stress har for deres og andres motivation og præstation.

Lederuddannelsen NLU er baseret på Blended Learning, hvilket er E-learning, der kombineres med fysiske kursusdage, opgaveløsning efter hvert modul og en afsluttende eksamen. Kombinationen af dette giver både fleksibilitet i en travl hverdag, men sikrer også optimale indlæringsforhold. Uddannelsen sigter mod at belyse lederens rolle, ansvar og opgaver over tre moduler, der kombinerer relevante teorier og praktiske eksempler.

Uddannelsens tre moduler indeholder følgende:

Modul 1: Kommunikation på lederniveau

På første modul præsenteres deltagerne for teorier og metoder til at styrke deres kommunikative evner og samspil med kolleger og medarbejdere på alle niveauer, herunder de psykologiske virkemidler.

Modulet sætter fokus på den enkeltes ressourcer og indeholder en række værktøjer, der giver deltageren indsigt i egne faglige og personlige kompetencer, herunder egen rolle og adfærd, kommunikationstræning, sprog, kropssprog, personlig fremtræden og samarbejdsrelationer.

Ca. 120 siders med E-learning-cases, online-opgaver og online-tilbagemelding med evaluering.

Modul 2: Potentiale, ressourcer og udvikling

Som leder skal man være bevidst om sine egne ressourcer, og om hvordan man får det bedste frem i sine kolleger og medarbejdere. På den måde bliver man i stand til at lede andre, motivere dem og derigennem skabe de bedste resultater.

Modulet sætter fokus på deltagerens potentiale som leder. Herunder deres personlige gennemslagskraft, selvværd, motivation, proaktivitet mv.

Ca. 120 siders med E-learning-cases, online-opgaver og online-tilbagemelding med evaluering.

Modul 3: Lederens rolle, ansvar og opgaver

Tredje modul omhandler lederen som “personaleleder” i organisationen. Gennemgangen kobles til anvendelsen af de forskellige personalepolitiske styringsredskaber og giver deltagerne personlige konkrete “best practice”-erfaringer, som de kan arbejde med i dagligdagen.

Herunder indsigt og øvelse i ledelsesroller, opgaver, ansvar, organisationsteori, medarbejdersamtaler, situationsbestemt ledelse, personalebedømmelse, virksomhedskultur, mv.

Ca. 120 siders læsning med E-learning-cases, online-opgaver og online-tilbagemelding med evaluering.

Klædt på til at lede
På NLU-lederuddannelsen får deltagerne et stærkt udgangspunkt for at arbejde med de menneskelige aspekter ved ledelse. Uddannelsens formål er at styrke deltagernes ledelsesmæssige kompetencer til gavn for dem selv og deres virksomhed. Gennem uddannelsen udvikles og styrkes de roller, der gør deltagerne i stand til at lede andre og øge motivationen.

Både i E-leaning-modulerne og på kursusdagene sætter underviserne fokus på de processer, der finder sted i deltagernes virksomhed eller organisation, samt hvilke muligheder og metoder, som de kan benytte sig af for at påvirke og optimere ledelsesprocesserne til gavn for virksomhedens udvikling.

Undervisningsmaterialet baserer sig på teorier på handelshøjskole- og MBA-niveau, men gøres lettilgængeligt via en kombination af faglig formidling og cases fra udvalgte virksomheder. Desuden giver uddannelsen mulighed for at etablere netværk med personaleansvarlige, ledere og konsulenter på tværs af en lang række førende private og offentlige virksomheder, hvilket giver nyudnævnte ledere adgang til et relevant og professionelt netværk at trække på i forhold til udvikling af ledelsesrollen.

Til hvert modul afholdes en valgfri kursusdag. Her er der mulighed for personlig sparring med professionelle erhvervsfolk og undervisere.

Eksamen
Eksamen er skriftlig og foregår online. Den varer tre timer og består af en caseøvelse og en færdighedsøvelse. Eksamenscasen minder om de øvrige cases, som deltagerne har arbejdet med under uddannelsesforløbet. Deltagerne vil blive stillet en række problemstillinger, som de skal besvare på bedste vis ud fra den teori, som de har lært under deres uddannelsesforløb. Færdighedsøvelsen består af 15 multiplechoice-spørgsmål. Her vil deltagerne få en række svarmuligheder til en given problemstilling, hvorefter de skal vælge det korrekte svar.

Eksamensbesvarelsen vil blive evalueret på 7-trinsskalaen, og der gives tre forskellige karakterer:

– En karakter for hvert af de to casespørgsmål
– En karakter for mulitiple-choice-spørgsmålene ved eksamen

Deltagerne modtager en gennemsnitskarakter af de karakterer, som vedkommende har opnået ved besvarelse af modulernes casespørgsmål.

Hvem bør deltage?
Nye ledere, lidt erfarne ledere, personaleansvarlige med ansvar for virksomhedens strategiske udvikling samt mellemledere og medarbejdere med ledelsesansvar.

Undervisningsform
Ved tilmelding til modtager deltagerne et password og et brugernavn, der giver direkte adgang til undervisningssiderne, bibliotekerne og linksiderne, der er tilknyttet undervisningen. Samtidig får deltagerne adgang til et online dialogforum med eksperter og fagfolk, der undervejs i kursusforløbet bidrager med indlæg, cases og praktiske eksempler. Via dialogforummet har deltagerne også mulighed for at komme i kontakt med de øvrige kursister. Undervisningen er konkret og jobrelateret, og kurset er tilrettelagt således, at deltagerne kan anvende deres nytilegnede viden i forbindelse med deres daglige arbejdsopgaver.

Forberedelse
Før uddannelsens start skal deltagerne udfylde et omfattende spørgeskema, der viser deltagerens læringsprofil og niveau inden for ledelse. Profilen vil blive holdt op imod deltagerens resultater ved den afsluttende eksamen.

Krav til udstyr
For at kunne deltage på NLU-uddannelsen skal du have adgang til en computer med internetopkobling og en e-mail-adresse.

Kontakt PROBANA
For personlig rådgivning kontakt PROBANA på telefon 45 76 58 58 eller send en e-mail til probana@probana.com. Tilmelding kan ske ved at kontakte PROBANA Business School.

Kommentarer

kommentarer

About The Author