Øget forskelsbehandling af ældre på arbejdsmarkedet

Krisen har medvirket til et større antal sager, hvor ældre bliver fyret på grund af deres alder. Ligebehandlingsnævnets tal tyder dog på bedring i forhold til aldersdiskrimination.

2012 var det år, hvor flest sager om aldersdiskrimination blev afgjort. Hele 71 afgørelser blev det til, hvilket er hele ni gang flere end i 2009, blot tre år tidligere. Der er som oftest tale om uretmæssige afskedigelser som følge af den opsagtes alder. En del af årsagen til det høje tal har været fyringsrunder i det offentlige, hvor en stor del af de ansatte består af ældre. Men selvom niveauet nu virker til at være faldende, er der stadig grund til at være opmærksom på diskrimination, både som arbejdsgiver og -tager. Jens Højgaard fra Ældresagen forklarer: “Vi har set stigningen i nogle år, og på den baggrund er vi glade for, at tallet er faldet i 2013. Vi håber, at det er starten på en tendens. Men niveauet er fortsat højt, og det viser for os, at selvom det på mange måder går godt for seniorerne på arbejdsmarkedet, så har vi alligevel denne udvikling i forhold til diskrimination grundet alder.” Han mener, at der fortsat er behov for en indsats mod aldersdiskrimination.

Læs mere om personalejura her

Kilde: Jyllands-Posten 27. august 2014, erhverv & Økonomi, side 12 

– Følg PROBANA på Facebook – se https://www.facebook.com/Probana og https://www.facebook.com/HRForum.dk
- Følg PROBANA på Linkedin – se http://www.linkedin.com/company/probana-management/
- Følg PROBANA på Google Plus – se https://plus.google.com/+probana
- Følg PROBANA på HR Portalerne: www.hrforum.dk & www.efteruddannelser.com

Kommentarer

kommentarer

About The Author