OPTIMAL E-LEARNING – Rette indhold til rette målgruppe

Ved at anvende E-learning til introduktion af nye medarbejdere, har flere store virksomheder gjort indkøringen af nye medarbejdere hurtigere, bedre og billigere end førhen. Stragegisk planlægning samt effektiv indretning og brugervenlige bruger-flade har optimeret processen. Kurset sætter fokus på de værktøjer, HR-afdelingen kan tage i brug for at få det optimale udbytte. Hvornår kan en virksomhed drage fordel af, at benytte E-learning til introduktion af nye medarbejdere? Svaret er “blended learning”.

xxxx

I et marked under stadig forandring bør virksomhederne både sikre udvikling og kontinuitet. Gennem konkrete eksempler perspektiveres muligheder i den virtuelle læring, når tiden er knap og kompetenceudvikling er kritisk. PROBANA hjælper i dag flere end 2.000 danske virksomheder med efteruddannelser via blended learning.

I en ny pakkeløsning får virksomhederne nu mulighed for dels, at få afprøvet hele effekten af e-learning i organisatonen med fokus på følgende indgangsvinkler:

– Introduktion til elementerne i E-Learning.
– Begreber: Hardskills og Softskills.
– Indhold, opbygning og metodologi.
– Læring, mentoring og coaching.
– Sammenhæng mellem forretning og E-Learning.
– Den nye virtuelle læringskultur.
– Motivation for læring ved virtuelle læringsformer.
– Return on Investment, ROI. Effektmålig på kort og lang sigt;Hovedtal mht. effekten af investeringen.
– E-Learning, der understøtter forretningen.
– Fokusområder i virksomheden ved anvendelse af E-Learning.
– Største fordele ved anvendelse af E-Learning.
– Overvejelser og tanker om E-Learning i en ekspanderende virksomhed.
– Lederudvikling gennem E-Learning.
– Anvendelse af E-learning til uddannelse indenfor ERP systemer.
– Succeskriterier og forudsætninger.
– E-learning ved introduktion af nye medarbejdere. Optimering af introduktionsforløb.

Bliv bedre til at forstå processerne omkring E-Learning og synliggør ledelsen og HR-afdelingen.

“SEND SAMTLIGE AF DINE MEDARBEJDERE PÅ EFTERUDDANNELSE I 2014″

Sådan lyder et nyt spændende koncept fra PROBANA Business School. Grundet den store succes på PROBANAs E-Learning uddannelser, har de kunnet udvikle en attraktiv standardiseret E-learning platform, der er afprøvet og bifaldet af Danmarks største virksomheder, og som kan leveres inklusiv teknologi, infrastruktur og indhold, herunder mere end 50 uddannelser, kurser og efteruddannelser inden for ledelse, kommunikation, psykologi, personlig udvikling, personaleledelse og HR.

Ved ovenstående ordning får alle virksomhedens medarbejdere fri adgang til 50 uddannelser online.

Virksomheden kan derved frit vælge imellem samtlige uddannelser, events, kurser og konferencer, som virksomhedens medarbejdere vil få online adgang til. Alle uddannelser, events, kurser og konferencer står i kalenderen for 2014 her: http://www.probana.com/xl.asp – Flere af uddannelserne er merritgivende.

Samtlige uddannelser er baseret på E-learning og kursusdage Uddannelsesplatformen rummer mange spændende og nye muligheder og fordele, som din virksomhed hurtigt og nemt kan benytte sig af. Fleksibilitet er derved nøgleordet for PROBANAs uddannelser med E-learning, da dette er en undervisningsform, der gør det muligt for brugeren selv at bestemme:

Tid: Uddannelse og ny viden, når dette passer ind i vedkommendes arbejdstid
Tempo: I hvilket tempo brugeren ønsker at lære
Sted: Hvor brugeren ønsker at arbejde

Uddannelsesplatformen med de 50 kurser og uddannelser er tilpasset din virksomheds behov og situation, idet træningen via E-learning er helt personlig og derfor skaber de perfekte betingelser for den daglige indlæring. Derudover er der følgende fordele ved uddannelsesplatformen:

Kvalitetsgaranti: Undervisningen er altid optimal, idet der ikke opstår sygdom eller lign.
Praktisk: Alle medarbejdere kan undervises i samme periode
Lavere omkostninger: Omkostningerne minimeres mht. holdstørrelser, transport, lokaler, mv..
Fremtidssikring: Med E-learning får medarbejderen en uddannelse, der er opdateret med den nyeste viden.

E-learning er baseret på den nyeste teknologi, hvor der anvendes tovejs kommunikation i uddannelsen, hvilket vil resultere i en række nye muligheder inden for virksomhedskompetenceudviklingen. E-learning skal derfor snarere ses som en investering end en udgift, da E-learning forbedrer medarbejdernes kompetencer, hvilket både er til gavn for medarbejdere og virksomhed.

Forestil dig, at samtlige af virksomhedens medarbejdere frit kan deltage på mere end 50 forskellige online uddannelser – og dette for en minimal udgift ved årets start. Således kan alle medarbejdere tage samtlige state-of-the-art uddannelser og ligeledes have adgang til disse 24 timer i døgnet hele året. Se de forskellige uddannelsesforløb her http://www.probana.com/xl.asp .

Derved kan alle jeres medarbejdere, både jeres direktører, ledere, mellemledere, HR-ansvarlige mv., få mulighed for at efteruddanne sig og derved gøre virksomheden stærkere. Alle i virksomheden kan deltage på lige så mange uddannelser, som de ønsker og kan derfor frit vælge mellem samtlige af PROBANAs professionelt sammensatte uddannelser på http://www.probana.com/xl.asp

PROBANAs online uddannelsesplatform har i dag kapacitet til mere end fem millioner brugere, så uanset om du har 10.000 medarbejdere eller 50, så vil der blive åbnet for, at de kan gå i gang med deres uddannelse hver dag, 24 timer i døgnet i hele 2014.

HVAD ER PRISEN?

For private og offentlige virksomheder, fastsættes prisen på virksomhedsordningen på baggrund af den samlede lønsum. Kommunale organisationer betaler kontingent i forhold til kommunens størrelse, dvs. antallet af medarbejdere. Virksomhedsordningen betales årligt og kan opsiges skriftligt med seks måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

SATSERNE I 2014:

Virksomhedens lønsum: Pris for 2014:

Under 10 mio. kr. 150.000 kr.
10 – 24 mio. kr. 250.000 kr.
25 – 99 mio. kr. 500.000 kr.
100 – 199 mio. kr. 750.000 kr.
200 – 299 mio. kr. 850.000 kr.
300 – 399 mio. kr. 1.000.000 kr.
400 – 699 mio. kr. 1.200.000 kr.
700 – 999 mio. kr. 1.500.000 kr.
1.000 – 1.299 mio. kr. 2.000.000 kr.
1.300 – 1.699 mio. kr. 2.500.000 kr.
over 1.700 mio. kr. 3.000.000 kr.

Dette giver samtlige medarbejdere direkte adgang til PROBANAs uddannelser online* se link: http://www.probana.com/xl.asp

Samtlige uddannelser starter op fem gange årligt både i København og i Aarhus, se kalenderen her: http://www.probana.com/akursuskalender.asp

*Prisen dækker kun det online del. Samtlige af PROBANAs uddannelser er baseret på E-learning, kursusdage samt certificering, og ovennævnte inkluderer kun E-learning delen. Ønsker jeres medarbejdere dog at benytte sig af enkelte eller flere kursusdage (som finder sted både i København og i Aarhus. Der er 45 kursusdage med personligt fremmøde hver måned) så koster dette kr. 650,- pr. person/pr. kursusdag) ex moms.

I denne ordning følger adgang til samtlige uddannelser, events, kurser, konferencer, som star i kalenderen her: http://www.probana.com/akursuskalender.asp (i henhold til ovennævnte betingelser)

Ønsker I at høre nærmere om Jeres individuelle tilbud, så kontakt PROBANA Business School, Amaliegade 6, 1256 København K. Tlf. +45 45765858

Mail: probana@probana.com

Kommentarer

kommentarer

About The Author