facebook20_600x600

Dyrk din indre kriger

En god leder er i harmoni med sig selv, mener den succesfulde hoteldirektør Jens Ole Ambjerg. Han har lavet sin egen lykke-tjekliste med syv konkrete indsatsområder. Se http://www.probana.com/dip.asp  Jeg er en del af en succes. En forretningssucces. Vi kan noget her i Horsens, som hele landet skæver til. Og det er ...

Læs mere →
facebook28_600x600

Bortvisning vs. opsigelse

I takt med den dynamiske udvikling i virksomhedens aktiviteter sker det ikke sjældent, at medarbejderens arbejdsopgaver ændrer karakter over tid, helt eller delvist. Dette kan ske i en styret formaliseret proces, men sker undertiden også uformelt, uden at parterne tager stilling til, hvad det måtte have betydning for medarbejderens ansættelsesforhold.  Hvad ...

Læs mere →
facebook36_600x600

Afskedigelser med pli

Det er en kunst at kunne fyre medarbejdere på den rigtige måde, så det ikke får ubehagelige eftervirkninger. Den kunst skal erhvervsledere nu lære på Mini MBAen, se http://www.minimba.dk. Mini MBAen sætter i de kommende dage fokus på afskedigelser, herunder hvordan ledere kan undgå at sagerne ender i hårdknuder for ...

Læs mere →
facebook19_600x600

Lederuddannelse med respekt

Skellet mellem de uddannede og de ikke-uddannede kan være lige så farligt for samfundet som skellet mellem rig og fattig. Væksten i samfundet skabes ofte på baggrund af højt fagligt niveau. I langt de fleste tilfælde er det de uddannede, som skaber arbejdspladserne og løsningerne. Uddannelse og efteruddannelse af ledere ...

Læs mere →
facebook21_600x600

En kvinde med visioner

Atea A/S har for nylig tilføjet et medlem til direktionen. 50-årige Marianne Horstmann er den tredje kvinde i Atea A/S direktion. Efter en intern rekruttering er Marianne Horstmann også udnævnt til chief business officer for division IT Outsourcing og Services, som har en årlig omsætning på ca. 800 mio. kr. Ifølge ...

Læs mere →
facebook8_600x600

Robotter overtager arbejdet

Vi står midt I et opbrud der er I gang med at forandre den verden, som vi så godt kender. Men det er især måden vi lever og arbejder på der vil blive påvirket i den nærmeste fremtid. Læs mere om efteruddannelse i forandringsledelse her - http://probana.com/mcf.asp. Unge færdes meget mere vant ...

Læs mere →
facebook20_600x600

Ny direktør i Danner

Den private organisation Danner, der til daglig danner ramme for et krisecenter for voldsramte kvinder har fået ny direktør. Vicepolitiinspektør og formand for Ringsted Krisecenter, Lisbeth Jessen, har nu overtaget posten som direktør. Lisbeth Jessen er en erfaren leder med både stærke personlige og faglige kompetencer. Hun har de sidste 12 ...

Læs mere →
facebook31_600x600

Invitation til Mini MBAen

Mini MBAen har igen været en kæmpe succes dette efterår – Skal I med på novemberholdet? Mini MBAen komplementerer dine ledelsesmæssige erfaringer og styrker din forretningsmæssige indsigt - uanset hvilket niveau, du er på - og du får endnu mere strategisk ballast og evne til at lede dig selv og andre ...

Læs mere →
facebook24_600x600

Arbejdstidsreglerne ved overgang til vintertid

Ifølge anordning nr. 858 af 26. september 2001 om fastsættelse af sommertid ophører sommertiden den sidste søndag i oktober, hvor klokketiden kl. 03.00 ændres til kl. 02.00. Ifølge arbejdstidsreglerne skal der ved overgangen betales sædvanlig timeløn uden overarbejdstillæg, på trods af den ekstra arbejdstime. Overgangen til vintertid medfører, at den effektive ...

Læs mere →
facebook2_600x600

Nye trends indenfor kommunikation

Måden hvorpå vi kommunikerer, er i konstant udvikling, og med PROBANAs MasterClass i kommunikation lærer du, hvorledes nye trends og metoder påvirker kommunikation. At kunne kommunikere præcist og korrekt er en styrke, både i din professionelle karriere og i din hverdag. Derfor udvikles både dine professionelle og personlige kompetencer. Med ...

Læs mere →