Pauser i arbejdstiden

På det danske arbejdsmarked gælder der kun få begrænsede regler i forhold til arbejdsgivers regulering af medarbejderes pauser i arbejdstiden.

Ifølge loven om gennemførelse af dele af arbejdstidsdirektivet, har en medarbejder med en daglig arbejdstid, der overstiger seks timer, ret til en pause. Loven indeholder ikke en bestemt tidsangivelse for pausens varighed, der blot skal være af et sådant omfang, at pausens formål tilgodeses. Herudover er pauser i arbejdstiden ikke lovreguleret for voksne medarbejdere. Det følger af arbejdsmiljøloven, at medarbejdere under 18 år med en arbejdsdag på fire timer skal have en pause på mindst 30 minutter.

Læs mere på www.probana.com/pju.asp

– Følg PROBANA på Facebook – se www.facebook.com/Probana og www.facebook.com/probana.lederforum 
- Følg PROBANA på Linkedin – se www.linkedin.com/company/probana-management/
- Følg PROBANA på Google Plus – se https://plus.google.com/+probana
- Følg PROBANA på HR Portalerne – se www.hrforum.dk & www.efteruddannelser.com/

Kommentarer

kommentarer

About The Author