Personalejura: Klausuler

Såfremt en medarbejder opsiger sin stilling, kan arbejdsgiveren have interesse i, at medarbejderen ikke straks får job hos konkurrenten og dermed tager den knowhow med, som arbejdsgiveren har investeret i at opbygge.

Dette kan et konkurrenceklausul modvirke, da den kan forhindrer medarbejderen i at tage ansættelse hos konkurrenten i en bestemt periode. Et kundeklausul kan derimod hindre, at den fratrådte medarbejder straks efter fratrædelsen tager sine gamle kunder med til den nye arbejdsgiver. Som arbejdsgiver skal man dog være opmærksom på, at der for funktionærer gælder der særlige regler om ret til kompensation for at påtage sig sådanne klausuler. Regeringen har med sin Vækstpakke 2014 taget initiativ til drastiske ændringer af disse regler for at fremme væksten. Konkret ønsker regeringen, at de regler om kompensation for klausuler, som i dag alene gælder for funktionærer, udbredes til alle lønmodtagere, at klausuler maksimalt kan have en varighed på 12 måneder, hvor der i dag ikke er en sådan grænse og at kompensationen for klausulen skal afspejle klausulens længde. Det er særligt den tidsmæssige begrænsning, der kan skabe problemer for arbejdsgiverne, i særdeleshed på de områder, hvor der hidtil nærmest har været tradition for og god grund til, at anvende længerevarende kundeklausuler, f.eks. i revisionsbranchen.

Få den nyeste viden om personalejura her

Kilde: Børsen 28. maj 2014, Sektion: 2, Side: 15  

– Følg PROBANA på Twitter – se https://twitter.com/ProbanaBS
– Følg PROBANA på Facebook – se https://www.facebook.com/Probana og https://www.facebook.com/HRForum.dk
– Følg PROBANA på Linkedin – se http://www.linkedin.com/company/probana-management/
– Følg PROBANA på Google Plus – se https://plus.google.com/+probana
– Følg PROBANA på HR Portalerne: www.hrforum.dk & www.efteruddannelser.com

Kommentarer

kommentarer

About The Author