Personalejura: Opsigelsesrunder

Når en virksomhed gennemfører opsigelsesrunder er det særligt vigtigt, at virksomheden kan dokumentere, at udvælgelsen af de medarbejdere, som skal opsiges, er sket ud fra lovlige kriterier.

Visse medarbejdere er særligt beskyttede mod opsigelse. Dette gør sig gældende for medarbejdere på graviditets- og barselsorlov, handicappede medarbejdere, tillidsrepræsentanter, sikkerhedsrepræsentanter, medarbejdere på deltid, medarbejdere med en høj alder, medarbejdere, som under visse overenskomster har været ansat i mere end 25 år osv. En ny sag har kostet en kommune dyrt, da kommunen valgte at opsige en 59-årig medarbejder i forbindelse med en større opsigelsesrunde. Udvælgelsen af de opsagte medarbejdere var baseret på kriterier, som var fastlagt i samarbejdsudvalget. Disse kriterier resulterede i, at det var den 59-årige kvinde, som bedst kunne undværes, og derfor blev hun fyret. Kommunen kunne ikke dokumentere, hvilke kompetencer der var blevet lagt vægt på ved udvælgelsen, og kunne desuden ikke forklare, hvorfor kvinden var blevet vurderet til at være mindre robust end de øvrige kolleger. Endelig kunne kommunen ikke dokumentere, hvorfor de medarbejdere, som var tilbage efter opsigelsesrunden, havde kompetencer, som havde større værdi for kommunen. Kommunen kunne derfor ikke løfte bevisbyrden for, at der ikke var blevet lagt vægt på alder ved udvælgelsen af de opsagte medarbejdere. Kommunen blev derfor dømt til at betale medarbejderen en godtgørelse på 340.000 kr.

Sagen viser, at arbejdsgiverne skal sørge for at have dokumentationen i orden for, at kriterierne ved udvælgelse af de fyrede medarbejdere har været lovlige og saglige.

Læs mere om PROBANA’s Personalejura-uddannelse her

Kilde: Børsen 27. august 2014, Sektion: 2, Side: 14  

– Følg PROBANA på Facebook – se https://www.facebook.com/Probana og https://www.facebook.com/HRForum.dk
- Følg PROBANA på Linkedin – se http://www.linkedin.com/company/probana-management/
- Følg PROBANA på Google Plus – se https://plus.google.com/+probana
- Følg PROBANA på HR Portalerne: www.hrforum.dk & www.efteruddannelser.com

Kommentarer

kommentarer

About The Author