Probana – Forandringsledelse i en foranderlig verden

Som leder og personaleansvarlig bombarderes man dagligt med mange forskelligartede informationer om og krav til, hvordan en moderne leder ideelt set skal være. Men én ting er der enighed om: Lederrollen og de betingelser, ledere og personaleansvarlige skal fungere under, har forandret sig meget i løbet af de sidste år.

I en rapport fremføres tre grundantagelser om de vilkår og udfordringer, som danske ledere og personaleansvarlige pt. står over for – vilkår og udfordringer, som får konsekvenser for både organisationer, ledere og ansatte.

1. antagelse: Forandringer medfører flere udfordringer
Vi lever i dag i et samfund, hvis strukturer og handlemåder konstant forandrer sig. Udviklingen påvirker i høj grad også arbejdsmarkedet og dets aktører, og gør det nødvendigt at udvikle kompetencer så som fleksibilitet og omstillingsparathed – både hos virksomhederne generelt, hos lederne og hos medarbejderne, som i kraft af deres generelt høje kvalifikationer har flere forventninger til deres leder end tidligere. Den moderne leder står derfor over for store og anderledes udfordringer end for blot få år siden.

2. antagelse: Ledernes berettigelse er under pres
På grund af den globale og lokale udvikling af arbejdsmarkedet har mange organisationer i løbet af 1990’erne foretaget nedskæringer og decentraliseret deres struktur. Mange organisationer lever i dag under forhold, der er så komplekse, at det ikke giver mening at arbejde med det hierarki og bureaukrati, som tidligere blev benyttet. Trenden siger fladere organisationsstrukturer og hierarkier og dermed også mere selvstændige medarbejdere. De moderne ledelsesopgaver og -roller ændres i takt med denne nedbrydning af de hierarkiske strukturer og ledernes tidligere berettigelse kommer under pres.

3. antagelse: Ledere skal varetage modstridende roller
På baggrund af udviklingen bliver ledernes nye rolle på den ene side at repræsentere og formidle virksomhedens værdier og holdninger, samtidigt med at medarbejderne skal motiveres og støttes i deres personlige og faglige udvikling. Ledelsesstilen bliver leadership-orienteret, og knytter sig til blødere ledelsesopgaver, som bliver stadig vigtigere for den moderne leder. På den anden side stilles der stadig krav til lederne om, at de skal have styr på bundlinjen, hvilket kræver en mere management-orienteret ledelsesstil. Lederen indtager dermed to forskelligartede roller, mellem økonomistyring og værdiskabende ledelse – to ledelsesparadigmer, som ofte er i modstrid med hinanden.

PROBANA Business School har lavet en ny videncentral, hvor du kan hente viden her og nu. En netshop, hvor du kan købe guides, bøger, skabeloner, mv. inden for alle ledelsesdiscipliner, også inden for forandringsledelse.

Læs mere her

– Følg PROBANA på Facebook – se www.facebook.com/Probana og https://www.facebook.com/HRForum.dk
- Følg PROBANA på Linkedin – se www.linkedin.com/company/probana-management/
- Følg PROBANA på Google Plus – se https://plus.google.com/+probana
- Følg PROBANA på HR Portalerne – se www.hrforum.dk & www.efteruddannelser.com

Kommentarer

kommentarer

About The Author