Probana – Ledelse i Danmark

Utidssvarende ledelseskoncepter er en vigtig årsag til krisen, og vejen til fremtidig vækst går gennem ledelsesmodeller, der udnytter de muligheder for utraditionelt samspil mellem mennesker. Det påpeger ledelsesguruen Julian Birkinshaw. Han mener, en af de mest lovende ledelsestrends er brugen af kollektiv intelligens – brugen af crowd sourcing eller wisdom of crowds. Ifølge Julian Birkinshaw vil man bevæge sig væk fra en struktur, hvor en mindre kreds øverst i virksomheden træffer beslutningerne, og hen mod en struktur, hvor beslutningerne træffes på baggrund af hele medarbejdergruppens vurderinger. Birkinshaw er ikke i tvivl om, at fremtiden tilhører de virksomheder, der formår at integrere internettets muligheder i deres ledelseskoncepter.

Netværk er nødvendige for de virksomheder, der vil fremtidssikre deres forretning. Netværk eller Networking er den proces, hvor din virksomhed med fordel kan få tilført innovationskraft, ligesom der i igennem networking kan skabes helt ny viden. Nogle eksperter mener, at netværk skal være foreninger med en fast struktur. Men undersøgelser viser, at den ny viden skabes i grænsefladen mellem relationer, og ikke i foreninger, hvor alle kender hinanden. Netværksstyring skal være en social styringsteknologi, så medarbejderne ikke bliver ledet, men bliver selvledende.

Deltager du på MasterClass i Kommunikation, se http://www.probana.com/kom.asp eller på Mini MBAen, se http://www.minimba.dk , så kan du glæde dig til at du i kommende uger har gratis adgang til en række nye guides, bla. til skabelse netværk og netværksledelse i din virksomhed.

Antallet af netværk og erfa-grupper er steget kraftigt de seneste år. Det skyldes blandt andet, at mange erhvervsledere godt kan lide at møde kolleger fra andre brancher, så de kan udveksle erfaringer, give hinanden tips samt spørge om gode råd. Mini MBAen – Som pt. har tiltrukket flere end 1.600 danske ledere – Sætter helt nye standarder og skaber rammerne for et netværk, hvor deltagerne kan videndele, udveksle erfaringer og udvikle kompetencer inden for ledelse. Foruden det stærke ledelsesfaglige miljø på Mini MBAen, er den brede berøringsflade til dansk erhvervsliv og en række internationale forsknings- og uddannelsesinstitutioner din garanti for faglig og personlig udvikling. Netværkene tager udgangspunkt i udfordringer fra din egen hverdag, og du får adgang til den nyeste viden og erfaring inden for ledelse og organisationsudvikling samt nye relationer, ideer og perspektiver fra andre ledere og brancher.

Hvis du vil have gode jobs og forretninger i hus, skal du netværke løs. Netværk er blevet et ledelsesmantra, men flere og flere glemmer, at mange netværk handler om business – ikke om social kontakt…. Et godt og bredt netværk kan give store gevinster for karrieren, og med websteder som LinkedIn er det blevet en hel del lettere at opbygge og vedligeholde et omfattende netværk. Det kan i høj grad også komme virksomhederne til gode. MasterClass i Kommunikation, se http://www.probana.com/kom.asp  kigger i denne tid nærmere på denne proces. Målet er bla. indføring “effektiv netværksledelse, intern kortlægning af netværksagenter, sparring med netværksagenter og rapportering i deltagernes virksomheder. Næsten samtlige af landets største virksomheder deltager på uddannelsen. Der sættes bla. fokus på de forretningsorienterede netværk, som Linkedin, som er “noget for noget”-netværk… De fleste netværk rykker sig i dag i retningen af sidstnævnte.

Nye tider kræver nye måder at gøre tingene på, og de beslutninger, der var nemme at træffe i opgangstider, er ikke så nemme, når det går nedad. Samtidig føler mange topledere, at deres job ikke længere er så sikkert, og derfor vil de gerne knytte bånd til andre i erhvervslivet. Mange erhvervsledere såvel som medarbejdere har efterhånden anerkendt, at netværk er godt. Alligevel glemmer mange at prioritere netværksarbejdet eller at bruge det målrettet nok i forretning. Og i karrieren. Videndeling og evnen til hurtigt at samle mange menneskers erfaringer gennem internettet er den dygtige lederes force fremover… Så kom med og få inspiration, enten på KOM uddannelsen eller på Mini MBAen, de giver dig et solidt netværk, hvis du vil have dette…. Læs mere på http://www.minimba.dk

Kommentarer

kommentarer

About The Author