Probana sætter nye standarder for læring

Danmark laver i denne tid store uddannelsesreformer, der skal sikre Danmark fortsat vækst og velfærd. Målet er at skabe et uddannelsessystem i verdensklasse, og dette bekræfter, at livslang læring er afgørende for at højne uddannelsesniveauet og styrke konkurrence- og sammenhængskraften i det danske samfund. Probana har på få år ændret på efteruddannelserne for modne ledere. Probana  ønsker at bidrage til at skabe dette uddannelsessystem i verdensklasse og har bla. bidraget med Mini MBAen, der tiltrækker både direktører, ledere, personaleledere og HR-ansvarlige fra både den private- og den offentlige sektor. Der går faktisk ikke en dag uden, at nye danske ledere tilmelder sig en Mini MBA hos Probana. Den store efterspørgsel dokumenterer med al tydelighed, at der er et stort behov for uddannelse og livslang læring. Et behov, som det offentlige ikke opfylder i dag.

Probana har taget føringen og præsenterer hele tiden nyt materiale, – nye undervisere og nye tiltage for ledere. Flere tusinde ledere fra Danmarks største og mest anerkendte virksomheder har gennemført en Mini MBA hos Probana, og hver fjerde leder vil gerne bygge ovenpå med en MBA. Det, Probana kan tilbyde med en Mini MBBA, er samme høje faglighed som på MBA-uddannelserne – dog mere komprimeret, og dog mere tilpasset det moderne arbejdsmarked og det moderne familieliv.

Probana bliver ved med at revolutionere markedet for uddannelser – og denne forandring stiller nogle sig på bagbenene over. Probana vurderer, at det er en kendsgerning, at flere af de udenlandske udbydere, der bryster sig af at have en MBA, kommer alt for let til deres akkreditering. Probana kan til enhver tid få en international MBA-akkreditering, men hos Probana vil vi hellere forhandle med de knalddygtige rektorer og undervisere, vi har i Danmark, og opnå dansk MBA-akkreditering.

For mens de offentlige uddannelsesinstitutioner udvikler gode forskere og akademiske baser og gør et solidt arbejde med at uddanne Danmarks ungdom, så er deres uddannelser som regel ikke erhvervsrettede. Mange modne erhvervsledere fravælger de ungdommelige studiemiljøer og det overvældende akademiske tidsforbrug, hvilket er fuldt forståeligt.

Hvad er det så, man gør anderledes hos Probana, siden modne erhvervsfolk vælger Probana igen og igen?

Probana leverer fokuserede uddannelsesforløb, der er tilrettelagt, så den travle og erfarne leder kan få sin videreuddannelse og kompetenceløft til at gå op med en hverdag, hvor der samtidig skal være plads til både karrieren og familien. Med en kombination af E-learning på en dertil udviklet platform, samarbejde med spændende kursusdeltagere på hold samt traditionel undervisning, har Probana skabt en ramme om lederuddannelse, som virksomheder og ledere har stor glæde og værdi af. Alle Probanas undervisere er valgt ud fra idealet om, at lederuddannelse i dag ikke bør være, hvad den var for tyve år siden. De fleste ledere i dag har et stort teoretisk fundament, når det gælder økonomi, strategi og management. Derfor efterspørger de ikke alene viden på dette felt men også redskaber, der gavner dem i deres daglige ledelsesarbejde. Psykologi, der hjælper både når det gælder medarbejderledelse, udvikling og forhandling – men også værktøjer inden for kommunikation, konflikthåndtering og personlig udvikling, der giver fokus og styrke i det personlige lederskab, er tilsammen en forudsætning for al anden ledelse.

Probana tilpasser alle sine uddannelser til den moderne leder, der nægter at spilde sin tid. Som moden erhvervsleder ønsker man ikke at sidde på skolebænken hver torsdag aften to år i træk på Handelshøjskolen. Dels er tiden ikke til det, og dels er det mangel på respekt for deres ledererfaring.

I løbet af de seneste år har Probana efteruddannet kendte og ukendte topchefer, direktører, ledere og mellemledere fra den private såvel som den offentlige sektor. De har alle det til fælles, at de er modne ledere, der uden Probana ville stå forladte hen i forbindelse med deres vigtige efteruddannelse. Når modne erhvervsfolk fra samtlige KFX-virksomheder bliver ved med at investere i Probanas kurser, er det fordi, Probana udfylder et vakuum i samfundet. I løbet af de seneste år har Probana  tilbudt efteruddannelse til snart 4000 top- og mellemledere, og beregninger viser, at inden for et par år vil det tal stige til 20.000 ledere. Denne store efterspørgsel dokumenterer med al tydelighed, at der er et gigantisk behov for uddannelse, som det offentlige ikke løfter i dag. Og det i en periode, hvor hele Danmark og verden skriger på kompetencer. I stedet for at vælge den hurtige løsning gør Probana, hvad der er bedst for Danmark, og er med til at indfri de danske politikernes mål om livslang læring.

 Det er kun mangelfulde resultater, der kan ærgre og irritere en leder på samme måde som spild af tid. Og vi kender det desværre lidt for godt alle sammen: Et dårligt forberedt møde, der passerer forbi uden at gøre nogen klogere eller føre til nødvendige beslutninger. Projekter, der har mistet styringen, som betyder, at snesevis af dygtige menneskers tid bare forsvinder i det rene ingenting. Eller et kursus, man har set frem til, og som virksomheden har betalt penge for, hvor mangelfuldt indhold eller en uforberedt deltager betyder, at nytten bare bliver suget væk. Kravet til lederes effektivitet er så konstant stigende, at vi som ledere bare lever med det. Derfor kan vi heller ikke leve med at spilde tiden.Vi oplever alle, at det, vi troede var en overgangsperiode med økonomisk krise, er blevet en permanent tilstand. Og vi ved alle, at det ikke bliver lettere: Konkurrencen bliver kun hårdere. Fokus på at skabe resultater bliver kun endnu mere udtalt. Og tiden, som ledere har til rådighed, bliver stadig mere kostbar. Man taler meget om stigende krav til effektivitet – i en sådan grad, at det næsten er blevet en kliché. For det fanger ikke lederens dedikation til at få mest ud af hvert eneste minut af dagen. Tiden på jobbet, tiden til at netværke, tiden med familien og ens nære. Tid er det mest dyrebare, en leder har, og derfor må du aldrig spilde en leders tid. Den tanke er vigtig for både virksomheder og os som samfund. Og den er afgørende, når det kommer til at udvikle og videreuddanne ledere. Tanken er derfor også helt fundamental for uddannelsesredaktionerne i kursusvirksomheden Probana . Det er blandt andet den tanke, der har gjort Probana til landets største private udbyder af lederuddannelser. PROBANA ved, at ledere trives med, at der stilles krav – både til dem selv og til deres omgivelser. Kravene sikrer, at der er et samlet højt niveau og kvalitet i det, som lederen investerer sin kostbare tid i.

Kommentarer

kommentarer

About The Author