PROBANA – Vækst i Danmark

Fremtidens vækst og velfærd afhænger af vores nations evne til at innovere og udvikle nye produkter og servicer, der kan klare sig i konkurrencen på verdensmarkedet, og det kræver flere unges interesse for naturvidenskab og teknologi.

Vi har sagt det igen og igen til erhvervslivet, uddannelsesinstitutionerne og til politikerne, men udviklingen går os stadig imod.

I 2030 vil vi ifølge DI mangle 13.000 medarbejdere med en lang videregående uddannelse inden for naturvidenskab, teknologi og sundhed. Man skønner, at vi allerede i 2020 vil mangle 13.500 ingeniører og 16.000 scienter. Hertil kommer medarbejdere med kort eller mellemlang uddannelse eller erhvervsuddannelse. Det er helt afgørende for Danmarks konkurrenceevne og for danske virksomheder, at der uddannes tilstrækkeligt mange medarbejdere på alle niveauer inden for naturvidenskab og teknologi, og det er af stor vigtighed for de kommende ungdomsårgange og for vores samfund, at de unge uddannes tilstrækkeligt og inden for brancher, der mangler arbejdskraft, så vi som samfund ikke taber en generation på grund af arbejdsløshed.

I stedet for at pege fingre ad hinanden og udelukkende fokusere på, at der er et problem, så er det tid til at samle alle gode kræfter og engagere sig. Jet-Net. dk er Danmarks første landsdækkende netværk, der samler elever og erhvervsliv om naturvidenskab og teknik. Det sker ved konkrete samarbejder lokalt mellem skole og virksomhed, hvor for eksempel skolens undervisningsforløb kobles til virksomhedens produktion eller processer. Det kan også være, at virksomhedens medarbejdere besøger skolen og underviser, og/eller elever kommer i praktik på virksomheden. Kort sagt skal der skabes bedre forbindelse og konkret samarbejde mellem skole og virksomhed. Danfoss, Grundfos, Hedeselskabet, Grontmij, Haldor Topsøe og Danish Crown og andre er med.

Læs mere om PROBANA’s lederuddannelse, DIP – Mini MBA’en her

– Følg PROBANA på Facebook – se www.facebook.com/Probana og https://www.facebook.com/HRForum.dk
- Følg PROBANA på Linkedin – se www.linkedin.com/company/probana-management/
- Følg PROBANA på Google Plus – se https://plus.google.com/+probana
- Følg PROBANA på HR Portalerne – se www.hrforum.dk & www.efteruddannelser.com

Kommentarer

kommentarer

About The Author