Proceskonsulent, PUK

Et metodisk, teoretisk og praktisk uddannelsesforløb for ledere på alle niveauer i både offentlige og private virksomheder. Undervisningen giver en solid teoretisk og praktisk indføring og træning i systemisk tænkning og metode i relation til internt og eksternt proceskonsulentarbejde med organisatoriske problemstillinger, herunder konsultation, supervision, coaching, personale- og organisationsudvikling.

Proceskonsulentuddannelsen (PUK) er baseret på E-learning, men kombineres med kursusdage efter hvert gennemført modul og en afsluttende eksamen. Uddannelsen bygger på de centrale områder inden for kommunikationsteori, moderne filosofi og ledelse og belyser tre moduler: konsulentens rolle, ansvar og opgaver.

Uddannelsens tre moduler er på Handelshøjskole niveau og indeholder følgende:

Modul 1: Proceskonsulentens rolle, ansvar og opgaver

Dette modul fokuserer på den viden, de kompetencer og de holdninger, som er væsentlige for at kunne fungere optimalt som intern eller ekstern proceskonsulent.

Herunder:
– Systemisk organisationsforståelse
– Organisationsstrukturer
– Strategi
– Systemisk ledelse
– Forandringsforståelse og modstand mod forandring
– Konflikter – et potentiale for udvikling
– ANT
– Procesfacilitering
– Situeret læring

Ca. 120 siders læsning med E-learning-case, online-opgave og online-tilbagemelding med evaluering.

Modul 2: Proceskonsultation og intervention

Den systemisk arbejdende proceskonsulent skal kunne føre en professionel, empatisk og meningsfuld dialog med kunder, samarbejdspartnere, ledere og medarbejdere og derved skabe forståelse. På dette modul sættes der fokus på den systemiske kommunikationsteori, dilemmaforståelse og den narrative (historiefortællende) arbejdsmetode.

Herunder:
– Kvalifikationer og kompetencer
– Kognitionspsykologi
– Personlighedspsykologi
– Social kompetence
– Non-verbal kommunikation
– Verbal og ekstra-verbal kommunikation
– Narrativer
– Appreciative Inquiry

Ca. 120 siders læsning med E-learning-cases, online-opgaver og online-tilbagemelding med evaluering.

Modul 3: Procesledelse og facilitering

Herunder metoder til at bestemme forandringsbehov, ledelse af organisatoriske forandringer, beslutninger og handlinger samt virksomhedskulturens betydning for forandringsprocesser. Modulet sætter fokus på gennemførelse af strategiske forandringer, der medfører vækst og vedvarende værdiskabelse.

Herunder:
– Den strategiske forandringsproces
– Business Process Reengineering
– Fusioner
– Dilemmalæring
– Gruppepsykologi
– Gruppedynamik
– Proceskonsultation i grupper
– Individuel proceskonsultation

Ca. 120 siders læsning med E-learning-cases, online-opgaver og online-tilbagemelding med evaluering.

Eksamen

Herunder gennemgang af hver kursists testresultater ved hvert modul.

Både i E-learning-modulerne og på kursusdagene sætter underviserne fokus på de processer, der finder sted i deltagernes virksomhed, samt hvilke muligheder og metoder deltagerne kan benytte sig af for at påvirke og optimere processerne til gavn for virksomhedens udvikling.

Undervisningsmaterialet er på handelshøjskole- og MBA-niveau, men gøres lettilgængeligt via en kombination af faglig viden og cases fra udvalgte virksomheder. Desuden giver uddannelsen mulighed for at etablere netværk med personaleansvarlige, ledere og konsulenter på tværs af en lang række førende private og offentlige virksomheder.

Til hvert modul vil der blive afholdt en kursusdag inklusiv en workshop, der tilsammen strækker sig over en hel dag. Her vil der blive mulighed for personlig sparring med en professionel erhvervspsykolog.

Hvem bør deltage
Personaleansvarlige, konsulenter og ledere med ansvar for virksomhedens strategiske udvikling samt mellemledere og medarbejdere tilknyttet forandringsprojekter i virksomheden.

Undervisningsform
Ved tilmelding til uddannelsen modtager deltagerne et password og et brugernavn, der efter registreret betaling giver adgang til undervisnings-siderne, bibliotekerne og linksiderne, som er tilkoblet undervisningen. Samtidig får deltagerne adgang til et online dialogforum med eksperter og fagfolk, der bidrager undervejs i kursusforløbet med indlæg, cases og praktiske eksempler. Via dialogforummet har deltageren ligeledes mulighed for at komme i kontakt med de øvrige kursister.

Undervisningen er konkret og jobrelateret, og kurset er tilrettelagt således at deltageren kan trække direkte på indlæringen i forbindelse med daglige arbejdsopgaver.

Forberedelse:
Før kursets start udfylder deltageren et omfattende spørgeskema, der viser deltagerens læringsprofil og niveau for kommunikation, ledelse og HRM. Profilen vil blive holdt op imod deltagerens resultater ved den afsluttende eksamen.

Krav til udstyr:
For at kunne deltage på proceskonsulentuddannelsen skal du have adgang til en pc med internetopkobling og en e-mail-adresse.

Kontakt PROBANA
For personlig rådgivning kontakt PROBANA på telefon 45 76 58 58 eller send en e-mail til probana@probana.com. Tilmelding kan ske ved at kontakte PROBANA Business School.

Kommentarer

kommentarer

About The Author