Psykologi som ledelsesværktøj

“Kommunikation”, “personlig udvikling”, “samspil”, etc. er begreber fra psykologiens verden, men det er også begreber, der er stor fokus på i erhvervslivet lige nu. En grundig indsigt i menneskets adfærd, personlighed og følelser er et godt udgangspunkt for at kunne imødekomme morgendagens udfordringer.

Personlige egenskaber som eksempelvis empati, integritet, troværdighed og tillid alle uundværlige egenskaber, og især hvis man har et personale- og ledelsesansvar. Organisationer er ikke længere noget i sig selv, men eksisterer i kraft af de mennesker, der findes i den. Netop derfor, er evnen til at kommunikere, samarbejde og forstå konsekvensen af en bestemt adfærd afgørende for at kunne navigere rundt i komplekse omgivelser.

Psykologi er ikke længere begrænset til at være et blødt redskab i virksomhedens HR-afdeling. Psykologi og moderne personaleledelse er blevet afgørende ledelsesværktøjer, som ledere på alle niveauer skal mestre for at kunne opretholde og videreudvikle virksomhedens interne og eksterne opgaveløsning og kvalitet. Arbejder du derfor ikke allerede i dag med redskaber, som fx personlig psykologi, er du nødt til at gøre det i morgen.

Ledere skal i dag lede og løfte i retninger, hvor talknuseri, kundefokus og værdiskabelse ikke længere er nok til at komme i mål – og til at komme videre. I dag skal psykologi som ledelsesværktøj anvendes på linje med andre effektive ledelsesværktøjer som lean og resultatstyring, og derfor samarbejder Probana med nogle af landets førende psykologer. Langt de fleste virksomheder har gennem finanskriseårene oplevet og gennemgået store forandringer. Virksomheden er blevet skåret ind til benet. Eller opkøbt. Virksomheden har skiftet produktfokus. Eller har ikke længere fokus på produkter. Det har stillet store og nye krav til virksomhedens øverste ledelse og til de ledere, der dagligt skal se medarbejderne i øjnene og vise retning. Store forandringer forklares ikke udelukkende med et tal på bundlinjen – der skal arbejdes med involvering, forståelse, holdfølelse, kompetenceudvikling, arbejdspsykologi, konflikthåndtering og medarbejderadfærd. For blot at nævne enkelte af de mange ledelsesområder, der kræver styr på psykologien og den moderne personaleledelse. Læs med på http://www.minimba.dk.

I virksomheder uden et skarpt ledelsesfokus på psykologi og moderne personaleledelse, er risikoen for nedsmeltning overhængende stor. Både den menneskelige og den virksomhedsrelaterede nedsmeltning, vel at mærke. Der sker nemlig oftest to ting, når virksomheden glemmer psykologien – enten går medarbejderne derhjemme med stress, eller også har de i god tid forladt virksomheden til fordel for en mere professionel virksomhed, hvis DNA er bygget på viden om, at vækst, innovation, drift og fremdrift er dybt afhængig af høj medarbejdertrivsel, åbenhed og forandringsforståelse. Læs med på http://www.minimba.dk.

Psykologi som ledelsesværktøj handler ikke så meget om at flytte mennesker fra minus til plus. Det handler ikke om at helbrede en såret sjæl. Psykologi som ledelsesværktøj handler om at flytte mennesker fra plus til plus, plus. Om at ruste til nye tider og nye forandringer i en ny virksomhedsvirkelighed, hvor netop forandringer ikke længere er en negativ konsekvens, men et aktivt tilvalg i en agil strategi, der skal gøre danske virksomheder konkurrencedygtige i en globaliseret verden, hvor i går var i går, og i morgen er i dag. Læs med på http://www.minimba.dk.

Probanas Mini-MBA’s første modul om personaleledelse og psykologi giver ledere en solid teoretisk og praktisk viden om HR, personaleledelse, psykologi, kommunikation og kompetenceudvikling. Der er fuld fokus på at udvikle evnerne som personaleleder i en moderne virksomhed med et målrettet udsyn. Og der er fuld fokus på at komme hjem med et effektivt kendskab til positiv psykologi, som, i modsætning til store dele af den mere traditionelle psykologi, har fokus på det sunde menneske og på dokumenteret viden om, at et øget fokus på medarbejderens styrker skaber langt bedre trivsel og langt bedre præstationer. Læs med på http://www.minimba.dk.

Med et øget fokus på psykologi og moderne personaleledelse følger også et øget fokus på den interne kommunikation. Den interne kommunikation handler groft sagt om to ting: 1) Informér medarbejderne om, hvor virksomheden skal hen og hvorfor. Og involvér medarbejderne i, hvordan virksomheden og medarbejderne i fællesskab skal nå målet. 2) Engagér medarbejderne ved at inddrage dem, og motivér dem gennem god kommunikation, som alle kan høre – og forstå. Virksomhedens store og små forandringer er nemlig langt nemmere at forstå, anerkende og arbejde under, når og hvis man som medarbejder kender ’the why’ og ’the how’. Psykologi og moderne personaleledelse er derfor tæt forbundet med åbenhed. Og åbenheden kommer, når virksomhedens ledere kommunikerer, så det kan høres. Læs med på http://www.minimba.dk.

Undervisningsforløbet hos Probana består af en kombination af e-learning og tætpakkede kursusdage. Netop denne undervisningsform er valgt, fordi vi anerkender, at hverdagen er travl og uforudsigelig, og derfor skal undervisningen kunne foregå, når det passer den enkelte leder, ikke når det passer os. Vi har derfor udviklet vores egen e-learning platform baseret på mere end 20 års uddannelse af ledere. Det betyder, at undervisningsmaterialet er let at gå til, giver et godt overblik over pensum og hjælper med at holde fokus og sikre, at målene for hvert modul nås. Både via e-learning platformens kommunikationsforum og kursusdagene har deltagerne på Probanas Mini-MBA stort udbytte af at sparre og netværke med andre ledere på uddannelsen. Læs med på http://www.minimba.dk.

Du kan her læse andres anbefalinger og udbytte af Probanas Mini-MBA. Læs med på http://www.minimba.dk.

Kommentarer

kommentarer

About The Author