Social kognition og læring

Social kognition er et bredt felt, der indebærer den kodning, lagring og forarbejdning, der sker i hjernen, når man modtager informationer om sine medmennesker. I starten blev begrebet social kognition anvendt i forbindelse med socialpsykologi, hvor hjerneprocesserne blev undersøgt i henhold til metoder fra kognitionspsykologien. Senere er begrebet blevet brugt på tværs af psykologien, både i forbindelse med udviklingspsykologi og kognitiv neurovidenskab.

Meget social kognition omhandler emotioner. Derfor vil kapitlet også beskrive den kognitive psykologis syn på emotionsgenkendelse og forholdet mellem kognition og emotion. Social kognition bruges blandt andet til at beskrive sociale evner og hvad mangel på disse kan medføre. Dette kapitel vil beskrive nogle af de væsentligste elementer af social kognition, samt hvad mangel på disse kan medføre.

MasterClass i Psykologi giver dig bla. et indblik i, hvordan kognitive sociale evner udvikles. Der vil derfor blive refereret til udviklingspsykologiske teorier, der fokuserer på børns udvikling. Læs med på http://www.probana.com/Psy.asp

“Kommunikation”, “personlig udvikling”, “samspil”, etc. er begreber fra psykologiens verden, men det er også begreber, der stor fokus på i erhvervslivet lige nu.
En grundig indsigt i menneskets adfærd, personlighed og følelser er et godt udgangspunkt for at kunne imødekomme morgendagens udfordringer. Psykologi handler bl.a. om, hvordan mennesker tænker, indlærer og handler, og hvordan
de omgås hinanden.


Uddannelsen trækker på landets dygtigste psykologer, og undervisnings
forløbet er baseret på e-learning, og kombineres med kursusdage efter hvert gennemført modul samt en afsluttende eksamen. Uddannelsen tager udgangspunkt i den avancerede læring om psykologi og kommunikation. Læs med på http://www.probana.com/psy.asp

Kommentarer

kommentarer

About The Author