Strategisk kommunikation

Besparelser rammer stabsafdelingerne, der ofte har svært ved at vise deres værd. Derfor er de nemme ofre for sparekniven.

“En måling er mere værd end 1.000 meninger,” sagde en af Danmarks bedste salgseksperter, Jens Ladegaard, engang tilbage i 1990′ erne. Og det er rigtigt. En måling giver klar besked og er let at forholde sig til i stedet for løse udsagn, som kan tolkes og dermed misforstås. Ikke mindst kommunikationsafdelinger har svært ved at retfærdiggøre deres eksistens i forhold til resten af organisationen. Vi skal ikke ret mange år tilbage i tiden, før det var enkelt og håndfast at få et overblik over, hvad kommunikationsafdelingen lavede. Der kom en lind strøm af pressemeddelelser, og der var ikke ret meget strategisk tænkning i indsatsen. I dag har kommunikationen bevæget sig opad og har et mere strategisk fokus. Dermed er indsatsen ikke så let at opgøre. Evnen til at kommunikere, samarbejde, forstå konsekvensen af en bestemt adfærd og arbejde bevidst med de psykologiske virkemidler er mindst lige så afgørende som faglig kompetence.

Læs mere om virksomhedskommunikation her.

Kommentarer

kommentarer

About The Author