Stress Management Konsulent, SMK

Stress er vor tids allerstørste arbejdsmæssige problem. En sygdom, der er væsentligste årsag til sygefravær, dårlig trivsel, konflikter og medarbejderafgang i både den private og offentlige sektor.

Hvor skadeligt stress er, afhænger dels af hvor lang tid det står på, og dels hvordan virksomhederne mestrer ubalancen mellem krav og ressourcer. Og det er kostbar viden for virksomheden, selv at ligge inde med. At hyre uerfarne eksterne konsulenter til at håndtere stressramte medarbejdere eller afdelinger kan have katastrofale følger.

Deltagerne på SMK-uddannelsen bliver konfronteret med konkrete værktøjer, metoder og processer, der omgående kan reducere stress i virksomhederne.

Stress management konsulent uddannelsen bygger på de centrale områder inden for moderne filosofi og stressteori og vil give samtlige deltagere en solid teoretisk indføring i stress som samfundsmæssigt fænomen samt en række praktiske redskaber til at genkende, håndtere og afhjælpe stress i eget såvel som andres arbejdsliv.

Uddannelsens tre moduler er på handelshøjskoleniveau og indeholder følgende:

Modul 1: Stress – en folkesygdom

I dette modul stilles der skarpt på baggrunden for stress. Hvad er stress, og hvilke forhold i det moderne samfund er medvirkende til den eksplosion i antallet af stresstilfælde, vi er vidner til i dag?

Herunder psykisk og fysisk arbejdsmiljø, samfunds- og organisations-udvikling, den moderne identitet, fleksibilitet og forandring, personale-goder, motivation mv.

Ca. 120 siders læsning med E-learning-cases, online-opgaver og online-tilbagemelding med evaluering.

Modul 2: Stress i arbejdslivet

Dette modul fokuserer på stress, som det konkret giver sig udtryk på arbejdspladsen. Deltagerne får redskaber til at genkende symptomer på stress og en dybdegående indsigt i de individuelle ressourcer, der kan modvirke stress.

Herunder læring om reaktioner på stress, årsager til stress, advarsels-tegn, stress i arbejdslivet, coping, modstandsdygtighed, ressourcer, helbred og biologi mv.

Ca. 100 siders læsning med E-learning-cases, online-opgaver og online-tilbagemelding med evaluering.

Modul 3: Stress management

Dette modul indeholder en lang række klassiske såvel som ny-skabende redskaber, der sætter stress management konsulenten i stand til at håndtere og afhjælpe stress i den organisatoriske hverdag – både hvad angår den enkelte medarbejder og organisationen i sin helhed.

Undervisningen sætter fokus på tankeprocesser, coaching, time management, fysiologiske værktøjer, Appriciative inquiry, mental træning mv.

Ca. 100 siders læsning med E-learning-cases, online-opgaver og online-tilbagemelding med evaluering.

Eksamen

Herunder gennemgang af hver kursists testresultater ved hvert modul.

Både i E-leaning-modulerne og på kursusdagene sætter underviserne fokus på de processer, der finder sted i deltagernes virksomheder, samt hvilke muligheder og metoder deltagerne kan benytte sig af for at påvirke og optimere processerne til gavn for virksomhedens udvikling.

Undervisningsmaterialet er på handelshøjskole- og MBA-niveau, men gøres lettilgængeligt via en kombination af faglig viden og cases fra udvalgte virksomheder. Desuden giver uddannelsen mulighed for at etablere netværk med personaleansvarlige, ledere og konsulenter på tværs af en lang række førende private og offentlige virksomheder.

Til de to første moduler er der knyttet forelæsninger af fire timers varighed til, mens der i forbindelse med det tredje modul vil blive afholdt en kursusdag inklusiv en workshop, der giver mulighed for at afprøve og anvende redskaberne fra SMK i praksis. Her vil der blive mulighed for personlig sparring med en professionel erhvervspsykolog.

Hvem bør deltage
Personaleansvarlige, ledere og mellemledere med ansvar og interesse for forbedring af arbejdsvilkår i virksomheden og håndtering af stress på såvel personligt som organisatorisk plan.

Undervisningsform
Ved tilmelding til uddannelsen modtager deltagerne et password og et brugernavn, der giver direkte adgang til undervisnings-siderne, bibliotekerne og linksiderne, der er tilkoblet undervisningen. Samtidig får deltagerne adgang til et online-dialogforum med eksperter og fagfolk, der bidrager undervejs i kursusforløbet med indlæg, cases og praktiske eksempler. Via dialogforummet har deltageren også mulighed for at komme i kontakt med de øvrige kursister. Undervisningen er konkret og jobrelateret, og kurset er tilrettelagt således, at deltageren kan trække direkte på indlæringen i forbindelse med daglige arbejdsopgaver.

Forberedelse:
Før kursets start udfylder deltageren et omfattende spørgeskema, der viser deltagerens læringsprofil. Profilen vil blive holdt op imod deltagerens resultater ved den afsluttende eksamen.

Krav til udstyr:
For at kunne deltage på SMK-uddannelsen skal du have adgang til en pc med internetopkobling og en e-mail-adresse.

Kontakt PROBANA
For personlig rådgivning kontakt PROBANA på telefon 45 76 58 58 eller send en e-mail til probana@probana.com. Tilmelding kan ske ved at kontakte PROBANA Business School.

Kommentarer

kommentarer

About The Author