Systemtænkning i den lærende organisation

Peter Senge, som har fået stor indflydelse indenfor den systemiske tankegang, mener, at forudsætningen for den lærende institution er, at der på ledelsesniveau udvikles en bevidst læringsstrategi for hele organisationen, og at denne er forankret i systemtænkning. Han mener, at udfordringen består i at kanalisere den enkeltes læring på en måde, så alle bidrager til at varetage og fremme de overordnede interesser i organisationen.

Senge opstiller fem centrale forhold, som er vigtige, for at fremme læring i organisationen:

  • Personlig mestring

En forudsætning for læring i organisationen er den enkeltes vilje til at lære. Dette indebærer, at den enkelte har selvdisciplin samt evne til at udvikle og tilegne sig viden… Læs med på http://www.probana.com/mch.asp

  • Mentale modeller

Vi er alle prægede af vores mentale modeller. Det er vigtigt, at den enkelte udvikler en evne til kritisk at vurdere, om vedkommendes tænkning er i overensstemmelse med, hvordan virkeligheden ser ud… Læs med på http://www.probana.com/mch.asp

  • Fælles visioner

Det er vigtigt, at organisationen skaber en fælles vision for fremtiden, som er med til at inspirere de ansatte til at udvikle kompetencer gennem læring… Læs med på http://www.probana.com/mch.asp

  • Gruppelæring

Det er vigtigt at skabe betingelser for åben dialog i grupper, som opfordrer til udveksling af informationer. Derved lærer gruppens medlemmer af hinanden… Læs med på http://www.probana.com/mch.asp

  • Systemtænkning

Det er vigtigt, at man forstår helheden og sammenhængen i organisationen samt den situation, som organisationen befinder sig i. Dette bevirker, at man kan se sammenhænge mellem forskellige hændelser og aktiviteter, og dermed kan afdække årsager bag de virkninger, man observerer… Læs med på http://www.probana.com/mch.asp

Senge mener, at der er en tydelig indbyrdes sammenhæng mellem disse fem forhold. Yderligere mener Senge, at systemtænkning er den vigtigste betingelse for den lærende organisation. Systemtænkningen integrerer alle forholdene i en fælles helhed, og afdækker samtidig, hvordan de forskellige forhold er gensidigt relaterede til hinanden. Den ansatte kan først tilpasse sit arbejde og læring til de øvrige aktiviteter i organisationen, når vedkommende forstår helheden i og sammenhængen mellem, hvad der foregår i organisationen… Læs med på http://www.probana.com/mch.asp

Kommentarer

kommentarer

About The Author